Môn Lịch Sử Lớp 7 Câu1 Vì sao duoi thời nhà hán kinh tế phát triển đất nước ổn định Câu2 Tại sao nói xã Hội trung quốc dưới thời đường đạt đến sự phồn t

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Câu1
Vì sao duoi thời nhà hán kinh tế phát triển đất nước ổn định
Câu2
Tại sao nói xã Hội trung quốc dưới thời đường đạt đến sự phồn thịnh
Giúp cho 5 sao :)) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 6 tháng 2022-05-29T04:53:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T04:55:02+00:00

  Câu 1.

  Dưới thời nhà hán kinh tế phát triển ,đất nước ổn định vì

  -Xóa bỏ những luật pháp hà khắc dưới thời Tần

  -Giảm nhẹ tô thuế,sưu dịch cho nông dân ,đẩy mạnh việc cày cấy ,nhận đất hoang ,tăng cường phát triên nông nghiệp giúp nông dân an tâm sản xuất

  -Tiến hành chiến tranh xâm lược

  Câu 2.

  Dưới thời đường

  -Bộ máy nhà nước hoàn thiện ,đầy đủ từ trung ương đến địa phương

  -Khoa thi được mở để tuyển chọn nhân tài phục vụ đất nước

  -Nền kinh tế ,nông nghiệp phát triển mạnh,giảm thuế,thi hành chế độ quân điền,đất nước ổn định

  -Củng cố sự đô hộ thống trị tại An Nam

  -Thi hành chính sách bành trướng xâm lược các quốc gia phong kiến khác

  Xin hay nhất#lovehistory#

  0
  2022-05-29T04:55:03+00:00

   CÂU 1 :Vì sao duoi thời nhà hán kinh tế phát triển đất nước ổn định?
  *Các chính sách đối nội của nhà Hán:

  + Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

  + Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

  * Tác động:

  Nhờ những chính sách trên mà nền kinh tế phát triển, trật tự xã hội ổn định, thế nước vững vàng.
   CÂU 2:Tại sao nói xã Hội trung quốc dưới thời đường đạt đến sự phồn thịnh

  -Thời Đường, bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện. Các hoàng đế nhà Đường cử người thân tín đi cai quản các địa phương, đồng thời mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài. Nhà nước cũng thi hành nhiều biện pháp giảm tô thuế, lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân, được gọi là chế độ quân điền. Nhờ thế mà nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp được phát triển. Xã hội thời Đường đã đạt đến sự phồn thịnh.
  -Sau khi ổn định ở trong nước, nhà Đường đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố’ chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục, làm cho lãnh thổ của Trung Quốc được mở rộng hơn bao giờ hết. Dưới thời Đường, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.
          ** CHÚC BẠN HỌC TỐT**

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )