Môn Lịch Sử Lớp 7 Cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương ; cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, nguyễn kỵ ở thanh hóa Nêu lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa, th

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương ; cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, nguyễn kỵ ở thanh hóa
Nêu lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa, thời gian, kết quả
Giúp em với em đang cần rất gấp !!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 7 tháng 2022-08-20T18:12:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T18:14:04+00:00

  cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương

  -lãnh đạo:Ngô Bệ

  -thời gian:đầu năm1344-1358

  -kết quả:+cuộc khởi nghĩa bị đàn áp

                 +năm 1360 Ngô Bệ bị giết

  cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh,Nguyễn Kỵ ở Thanh Hóa

  -lãnh đạo:Nguyễn Thanh và Nguyễn Kỵ

  -thời gian: năm 1379

  -kết quả:thất bại

  0
  2022-08-20T18:14:28+00:00

  a) Cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương.

  – Năm 1344, Ngô Bệ hô hào nông dân nổi dậy thì bị quân triều đình đàn áp nên khởi nghĩa bị thất bại.

  b) Khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, Nguyễn Kỵ ở Thanh Hóa.

  – Năm 1379, Nguyễn Thanh và Nguyễn Kỵ tập hợp nông dân khởi nghĩa.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )