Môn Lịch Sử Lớp 7 * ĐỀ RA : I/ Trắc nghiệm; Câu 1: (1 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng . 1.Giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Phương Đông: A. L

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 * ĐỀ RA :
I/ Trắc nghiệm;
Câu 1: (1 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng .
1.Giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Phương Đông:
A. Lãnh chúa và nông nô.
B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh.
C. Địa chủ và nô tì.
D. Lãnh chúa và nô tì.
2. Thể chế nhà nước phong kiến Phương Đông:
A. Quân chủ tập quyền.
B. Quân chủ phân quyền.
3. Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân:
A.Lý Công Uẩn
B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Lê Hoàn
4. Đền Ăng –co là công trình kiến trúc tiêu biểu của:
A. Lào. B. Cam-pu-Chia.
C. Thái Lan. D. Mi-an-ma.
Câu 2: (1 điểm) Chọn và điền các từ gợi ý sau đây:
– đợi giặc; đánh trước; thế mạnh; chiến thắng; sắn sàng.
Vào chỗ (…) Trong câu nói dưới đây của Lý Thường Kiệt sao cho đúng.
“Ngồi yên (1) ………………. Không bằng đem quân(2) ……………….để chặn(3)……………………….của giặc”
Câu 3(2 điểm). Nối các mốc thời gian với các sự kiện sao cho đúng sau đây:
1- Năm 939 A. Lý Công Uẩn dời dô về
Đại La đổi tên là Thăng Long.
2- Năm 968 B . Nhà Lý ban hành bộ Luật Hình Thư.
3- Năm 981 C. Ngô Quyền lên ngôi vua.
4- Năm 1009 D. Lê Hoàn đánh bại quân Tống lần 1.
5- Năm 1010 E. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý.
6- Năm 1042 F . Chiến thắng quân Tống lần 2.
7- Năm 1054 G. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế.
8- Năm 1077 H. Đổi tên nước là Đại Việt
II/ Tự luận :Câu 1. Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống (1075-1077)? Em có suy nghĩ gì về cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt?
Câu 2 . Em hãy đóng vai người nông nô mô tả lại công việc và cuộc sống của mình. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 8 phút 2022-07-25T08:07:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Lịch Sử Lớp 7 * ĐỀ RA : I/ Trắc nghiệm; Câu 1: (1 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng . 1.Giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Phương Đông: A. L

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 * ĐỀ RA :
I/ Trắc nghiệm;
Câu 1: (1 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng .
1.Giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Phương Đông:
A. Lãnh chúa và nông nô.
B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh.
C. Địa chủ và nô tì.
D. Lãnh chúa và nô tì.
2. Thể chế nhà nước phong kiến Phương Đông:
A. Quân chủ tập quyền.
B. Quân chủ phân quyền.
3. Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân:
A.Lý Công Uẩn
B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Lê Hoàn
4. Đền Ăng –co là công trình kiến trúc tiêu biểu của:
A. Lào. B. Cam-pu-Chia.
C. Thái Lan. D. Mi-an-ma.
Câu 2: (1 điểm) Chọn và điền các từ gợi ý sau đây:
– đợi giặc; đánh trước; thế mạnh; chiến thắng; sắn sàng.
Vào chỗ (…) Trong câu nói dưới đây của Lý Thường Kiệt sao cho đúng.
“Ngồi yên (1) ………………. Không bằng đem quân(2) ……………….để chặn(3)……………………….của giặc”
Câu 3(2 điểm). Nối các mốc thời gian với các sự kiện sao cho đúng sau đây:
1- Năm 939 A. Lý Công Uẩn dời dô về
Đại La đổi tên là Thăng Long.
2- Năm 968 B . Nhà Lý ban hành bộ Luật Hình Thư.
3- Năm 981 C. Ngô Quyền lên ngôi vua.
4- Năm 1009 D. Lê Hoàn đánh bại quân Tống lần 1.
5- Năm 1010 E. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý.
6- Năm 1042 F . Chiến thắng quân Tống lần 2.
7- Năm 1054 G. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế.
8- Năm 1077 H. Đổi tên nước là Đại Việt
II/ Tự luận :Câu 1. Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống (1075-1077)? Em có suy nghĩ gì về cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt?
Câu 2 . Em hãy đóng vai người nông nô mô tả lại công việc và cuộc sống của mình. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 21 phút 2022-07-25T07:55:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T07:56:01+00:00

  Câu 1  1, B     2, A

             3, B      4, B

  Câu 2      1,đợi giặc      2,đánh trước 

                  3, thế mạnh

  Câu 3       1-C   2-G    3-D   

                  4-E    5-A    6-B 

                   7-H   8-F

  Tự luận 

  Câu 1

  Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:

  – Thực hiện chiến thuật “Tiên phát chế nhân”: Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.

  – Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.

  – Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ.

  – Sử dụng chiến thuật “công tâm”: đánh vào tâm lí của địch bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”

  – Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu.

  – Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

  Em có suy nghĩ về cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt là

  -Để đảm bảo hòa bình, bớt thương vong và tránh sự thù hận của quân Tống và nhằm đảm bảo quan hệ bang giao không muốn làm tổn thương danh dự một nước lớn.
  – Thể hiện sự khéo léo và mềm dẻo về chính sách ngoại giao của Lý Thường Kiệt.

  Câu 2 mk ko hiểu

  0
  2022-07-25T07:56:51+00:00

  câu 1

  1, B

  2, A

  3, B

  4, B

  Câu 2

  1,đợi giặc

  2,đánh trước

  3, thế mạnh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )