Môn Lịch Sử Lớp 7 Em hãy so sánh cuộc kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi và cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ ( Gợi ý: so sánh sự giống nh

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Em hãy so sánh cuộc kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi và cuộc
kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ ( Gợi ý: so sánh sự giống nhau và khác
nhau của hai cuộc kháng chiến) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 6 ngày 2022-05-07T09:12:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-05-07T09:14:25+00:00

  Kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi:

  – Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

      – Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia kháng chiến, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.

      – Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu nghĩa quân, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

  Kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ:

   – Với những âm mưu thâm độc và tội ác của chế độ thống trị nhà Minh, trong vòng 20 năm đô hộ nước ta, nhà Minh đã làm cho sự khuungr hoảng của xã hội ngày càng thêm sâu sắc, đất nước bị tàn phá, lạc hậu, nhân dân lâm vào cảnh lầm than, điêu đứng.

      – Chế độ thống trị của nhà Minh không thể tiêu diệt được tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, với lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc ta đã cầm vũ khí đứng lên đấu tranh theo sự chỉ huy của các quý tộc nhà Trần.

  -Các cuộc khởi nghĩa thất bại do thiếu liên kết, chưa tạo nên một phong trào chung, thiếu một đường lối đánh giặc đúng đắn, nội bộ những người lãnh đạo có mâu thuẫn, làm cho sức chiến đấu của cuộc khởi nghĩa suy yếu, dẫn đến các cuộc khởi nghĩa đều lần lượt bị đàn áp.

  – Không biết dựa vào nhân dân, đoàn kết tập hợp nhân dân để chống giặc mà chỉ chiến đấu đơn độc, không kế thừa được bài học kinh nghiệm của cha ông đi trước.

  0
  2022-05-07T09:14:55+00:00

  Theo em nguyên nhân nào quan trọng nhất làm nêu  thắng lợi vẻ vang  của cuộc khởi nghĩa  Lam Sơn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )