Môn Lịch Sử Lớp 7 Giúp mk nhanh vs:)) Trả lời ngắn gọn thôi và chính xác nx nhá:)) Đừng trl dài:))

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Giúp mk nhanh vs:))
Trả lời ngắn gọn thôi và chính xác nx nhá:))
Đừng trl dài:)) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-lich-su-lop-7-giup-mk-nhanh-vs-tra-loi-ngan-gon-thoi-va-chinh-ac-n-nha-dung-trl-dai

in progress 0
Julia 5 tháng 2022-06-30T09:53:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T09:54:32+00:00

  24.

  *Với hiệp ước Patonot năm 1884,nước ta chính thức trở thành thuộc địa của Pháp

  25.

  *Tiền thân của Mĩ chính là Bắc Mĩ mà Bắc Mĩ khi xưa là thuộc địa của Anh nên có sự ảnh hưởng mạnh mẽ,du nhập của tiếng Anh vào Bắc Mĩ→Trở thành ngôn ngữ chính

  26.

  *Sự kiện quan trọng năm 1776 là:Vào ngày 4/7/1776,đã công cố,ban ra “tuyên ngôn độc lập”→Khẳng định nhân quyền và quyền độc alạp của các thuộc địa

  27.

  *Sau cáhc mạng công nghiệp,xã hội tư bản xuất hiện giai cáp tư sản(nắm tư liệu sản xuất) và vô sản(không nắm tư liệu sản xuất)

  28.

  *Trướng CMTS Pháp cuối TK XVIII thì xã hội Pháp gồm 3 đẳng-giai cấp:Qúy tộc,tăng lữ và đẳng cáp thứ ba

  @TriLeCongTri

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )