Môn Lịch Sử Lớp 7 Một trong các cách đánh giặc của nhà Trần ở lần hai giống lần thứ nhất là * dân biểu xin hàng. thực hiện “vườn không nhà trống” ở kinh

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Một trong các cách đánh giặc của nhà Trần ở lần hai giống lần thứ nhất là *
dân biểu xin hàng.
thực hiện “vườn không nhà trống” ở kinh thành Thăng Long.
tiến công để tự vệ.
cho sứ giả cầu hòa, vừa chuẩn bị lực lượng phản công.
Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò? *
1 điểm
Trâu bò là động vật quý hiếm.
Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
Trâu bò là động vật linh thiêng.
Đạo Phật được đề cao nên cấm sát sinh.
3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XVIII) diễn ra dưới thời nhà nào ở nước ta? *
1 điểm
Nhà Lý.
Nhà Trần.
Nhà Nguyễn.
Nhà Lê.
Cách đánh của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông-Nguyên (1258) là *
1 điểm
chủ động rút lui khi thế giặc mạnh.
tiến công trước để tự vệ.
kết thúc chiến tranh bằng đề nghị giảng hòa.
xây dựng phòng tuyến trên sông Cầu.
Quân đội thời Trần được tuyển chọn theo chủ trương nào? *
1 điểm
Quân đội đông, mạnh.
Quân văn võ song toàn.
Quân vừa đông vừa tinh nhuệ.
Quân cốt tinh nhuệ không cốt đông.
Bài thơ thần nào được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta? *
1 điểm
Đại việt sử kí toàn thư.
Bách khoa toàn thư.
Nam quốc sơn hà.
Tụng giá hoàn kinh sư.
Cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt trong 2 lần kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) là *
1 điểm
tiến công trước để tự vệ.
chủ động rút lui khi thế giặc mạnh.
thực hiện kế sách “Vườn không nhà Trống”.
xây dựng phòng tuyến trên sông Lô.
Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng ở đâu? *
1 điểm
Thừa Thiên Huế.
Quảng Nam.
Thăng Long.
Phú Thọ.
Quân đội thời Lý thực hiện chính sách nào? *
1 điểm
Quân đội đông, mạnh.
Quân cốt tinh nhuệ không cốt đông.
Quân văn võ song toàn.
Ngụ binh ư nông.
Lý Thường Kiệt quyết định đánh vào Châu Ung, Châu Khâm, Châu Liêm vì đây là *
1 điểm
căn cứ xuất phát của Quân Tống.
nơi tích trữ lương thực và khí giới của quân Tống.
kinh đô của nhà Tống.
những địa điểm tập kết của quân Tống. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 tuần 2022-05-06T20:08:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T20:09:31+00:00

  Một trong các cách đánh giặc của nhà Trần ở lần hai giống lần thứ nhất là *

  thực hiện “vườn không nhà trống” ở kinh thành Thăng Long.

  Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò? *

  Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

  3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XVIII) diễn ra dưới thời nhà nào ở nước ta? *

  Nhà Trần.

  Cách đánh của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông-Nguyên (1258) là *

  chủ động rút lui khi thế giặc mạnh.

  Quân đội thời Trần được tuyển chọn theo chủ trương nào? *

  Quân cốt tinh nhuệ không cốt đông.

  Bài thơ thần nào được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta? *

  Nam quốc sơn hà.

  Cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt trong 2 lần kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) là *

  thực hiện kế sách “Vườn không nhà Trống”.

  Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng ở đâu? *

  Thăng Long.

  Quân đội thời Lý thực hiện chính sách nào? *

  Ngụ binh ư nông.

  H.AnhMC

  Chúc bạn học tốt và cho mình xin ctlhn nha

  0
  2022-05-06T20:09:42+00:00

  1.C.Thực hiện “vườn không nhà trống” ở kinh thành Thăng Long

  *Rút khỏi Thăng Long và thực hiện “vườn không nhà trống”

  2.B.Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp

  *Bởi trâu bò chính là lực lượng chính tạo nên sức kéo

  3.B.Nhà Trần

  4.A.Chủ động rút lui khi thế giặc mạnh

  *Cụ thể là lúc đó,nhà Trần cho quân rút về Thiên Mạc để bảo toàn lực lượng

  5.D.Quân cốt tinh nhuệ không cốt đông

  6.Nam quốc sơn hà

  *Của Lý Thường Kiệt

  7.A.Tiến công trước để tự vệ

  8.C.Thăng Long

  *Là trường đjai học đầu tiên của nước ta

  9.D.Ngụ binh ư nông

  10.B.Nơi tích trữ lương thực và khí giới

  *Khiến quân Tống bị thiệt hại nặng nề lương thực,khí giới→Khiến địch hoang mang,khốn khó

  @TriLeCongTri

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )