Môn Lịch Sử Lớp 7 Nêu những nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng? Vai trò của phong trào văn hóa Phục Hưng. Làm nhanh nha,Mình vote 5* full

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Nêu những nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng? Vai trò của phong trào văn hóa Phục Hưng.
Làm nhanh nha,Mình vote 5* full luôn 🙂 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 4 tháng 2022-01-13T10:56:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. – Nêu những nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng:

    + Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội

    + Đề cao giá trị con người

    + Đề cao khoa học tự nhiên

    + Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ

  – Vai trò của phong trào văn hóa Phục Hưng: Phong trào Phục Hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.

  0
  2022-01-13T10:57:45+00:00

  Nội dung

  – Lên án đạo Ki-tô đã phá trật tự xã hội phong kiến 

  – Đề cao giá trị văn hóa con người xây dựng thế giới qua duy vật

  Vai trò

  – Phát động quần chúng đấu tranh

  – Giúp văn hóa Châu Âu và văn hóa nhân loại phát triển

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )