Môn Lịch Sử Lớp 7 Nhận xét về chiến thắng trận Rạch Gầm – Xoài Mút Nhận xét về sự phát triển của nghệ thuật dân gian ở thế kỉ XVI – XVIII

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Nhận xét về chiến thắng trận Rạch Gầm – Xoài Mút
Nhận xét về sự phát triển của nghệ thuật dân gian ở thế kỉ XVI – XVIII Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 5 tháng 2022-11-09T01:45:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T01:46:14+00:00

  *Rạch Gầm-Xoài Mút :

  -Là 1 trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam

  ưa phong trào Tây Sơn phát triển lên 1 trình độ mới, trở thành phong trào quật khởi của dân tộc

  -Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.

  *Sự phát triển nghệ thuật dân gian ở thế kỉ XVI-XVII :

  +Có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng cũng như tác giả đc luu truyền đến ngày nay.

  +NTDG đa dạng, phong phú

  +Làm nổi bật đời sống và sức sống tinh thần của nhân dân ta.

  ⇒ văn học và nghệ thuật dân gian của nước đã phát triển

  0
  2022-11-09T01:47:07+00:00

  1)

  -Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm

  – Đây là 1 trong những trận thuỷ chiến lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

  – Chiến thắng này đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên 1 trình độ mới, trở thành phong trào quật khởi của dân tộc

  2)

  + Ưu điểm: Những thành tựu khoa học đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực hơn các thế kỉ trước, có nhiều tác phẩm có giá trị.

  + Hạn chế: Do những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời đã làm cho khoa học tự nhiên không có điều kiện phát triển. Trong lĩnh vực kĩ thuật, việc ứng dụng những thành tựu từ bên ngoài cũng chủ yếu dừng lại ở việc chế tạo thử chứ chưa phát triển.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )