Môn Lịch Sử Lớp 7 Tốm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống 981 của Lê Hoàng

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Tốm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống 981 của Lê Hoàng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 36 phút 2022-07-30T09:30:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T09:31:43+00:00

  Diễn biến kháng chiến chống Tống (981):

  Quân Tống:

    – Đầu năm 981, Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào nước ta bằng hai đường:

         +Lạng Sơn (đường bộ)

         + Cửa sông Bạch Đằng (đường thủy)

  Quân ta: 

    -Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy.

    -Xây dựng bãi cọc ở sông Bạch Đằng đánh quân thủy, đồng thời cho quân đón đánh quân bộ.

  Học tốt!

  Xin ctlhn+5sao!

  0
  2022-07-30T09:31:55+00:00

  a. Hoàn cảnh lịch sử:

  – Cuối năm 979 nhà Đinh rối loạn →quân Tống xâm lược.

  b. Diễn biến:

  – Đầu năm 981, quân Tống tiến theo 2 đường: thuỷ và bộ do Hầu Nhân Bảo chỉ huy.

  –  Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.

  – Ông cho quân đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng để chặn quân thuỷ của địch. Nhiều trận chiến đấu diễn ra ác liệt. Cuối cùng quân thủy bị đánh lui.

  -Trên bộ, quân ta chặn đánh quân Tống quyết liệt, không kết hợp được với quân thủy nên quân Tống bị tổn thất nặng nề, buộc phải rút quân về nước.

  c. Kết quả, ý nghĩa:

  – Cuộc kháng chiến thắng lợi.

  – Ý nghĩa

  + Chiến thắng biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta.

  + Chứng tỏ bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Cồ Việt.

  học tốt !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )