Môn Lịch Sử Lớp 7 triều đại lê sơ thành lập trong hoàn cảnh nào? so sánh giáo dục khoa cử và luật pháp nước ta thời đại lê sơ và thời Lí Trần. đưa ra nhậ

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 triều đại lê sơ thành lập trong hoàn cảnh nào? so sánh giáo dục khoa cử và luật pháp nước ta thời đại lê sơ và thời Lí Trần. đưa ra nhận xét Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 4 tháng 2022-01-06T21:01:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Triều đại lê sơ thành lập trong hoàn cảnh :
  Sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi , năm 1428 quân Minh bị đuổi ra khỏi bờ cõi nước ta , Lệ Lợi lên ngôi Hoàng đế , khôi phục lại nước Đại Việt

  so sánh giáo dục khoa cử và luật pháp nước ta thời đại lê sơ và thời Lí Trần. đưa ra nhận xét

  + Giáo dục khoa cử

  -Dựng lại Quốc Tử Giám, ở các đạo, phủ đều có trường công

  -Mở khoa thi để tuyển chọn quan lại

  -Đa số đều được đi học, trừ kẻ phạm tội& làm nghề ca hát

  -Nội dung học tập là các sách đạo Nho

  -Thời Lê Sơ(1428-1527) tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ &20 trạng nguyên

   + Luật pháp

  -Vua Lê Thánh Tông cho ban hành bộ luật mới là bộ luật Hồng Đức

  -Nội dung:

  +Bảo vệ quyền lợi của vua, giai cấp thống trị

  +Khuyến khích phát triển kinh tế

  +Bảo vệ chủ quyền quốc gia, các giá trị truyền thống

  +Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ

  ⇒Luật pháp Hồng Đức có kỹ thuật pháp lý hoàn thiện hơn

  ⇒Tiến bộ mang tính nhân văn sâu sắc, tiếp cận gần gũi với kĩ thuật pháp lý hiện đại
  Nhận xét :
   Thì mình không bik nha :((

 2. -Triều đại Lê Sơ thành lập sau khi đánh tan quân Minh vào năm 1428

  *luật pháp:

  -Vua Lê Thánh Tông cho ban hành bộ luật mới là bộ luật Hồng Đức

  -Nội dung:

  +Bảo vệ quyền lợi của vua, giai cấp thống trị

  +Bảo vệ chủ quyền quốc gia, các giá trị truyền thống

  +Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ

  +Khuyến khích phát triển kinh tế

  ⇒Luật pháp Hồng Đức có kỹ thuật pháp lý hoàn thiện hơn bộ luật thời Lý-Trần

  ⇒Tiến bộ mang tính nhân văn sâu sắc, tiếp cận gần gũi với kĩ thuật pháp lý hiện đại

  *giáo dục khoa cử:

  -Dựng lại Quốc Tử Giám (ở các đạo, phủ đều có trường công)

  -Mở khoa thi để tuyển chọn quan lại

  -Đa số đều được đi học, trừ kẻ phạm tội& làm nghề ca hát

  -Nội dung học tập là các sách đạo Nho

  -Thời Lê Sơ(1428-1527) tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ &20 trạng nguyên

  Chặt chẽ hơn, được tổ chức đều đặn và qui củ, được mở rộng con em mọi tầng lớp nhân dân (Trừ con cháu nhà xướng ca, ngụy quan, chống đối triều đình) đều được dự thi.

  Study Well !!!
  Bài này mik làm rồi nha 😀

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )