Môn Lịch Sử Lớp 8 1. Cuộc cách mạng được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới A. cách mạng Hà Lan B. cách mạng tư sản Anh

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 1. Cuộc cách mạng được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
A. cách mạng Hà Lan
B. cách mạng tư sản Anh
C. chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
D. cách mạng tư sản Pháp
2.Đầu thế kỉ XIX máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải ở Anh vì
A. do đường sắt đầu tiên được khánh thành ở Anh
B. do nhu cầu vận chuyển vật liệu ,hàng hóa tăng nhanh
C. do Anh là nước khởi đầu cách mạng công nghiệp
D. do nước Anh tiến hành công nghiệp hóa trong sản xuất
3. Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nảy sinh là
A. chế độ phong kiến với giai cấp tư sản
B. chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công
C. chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác
D. tư sản với nông dân
4.Tác động quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX đến sự phát triển của nước Anh là
A.nâng cao năng suất lao động
B.đưa nước Anh trở thành công xưởng của thế giới
C.dẫn tới sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản
D. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
5.Cách mạng tư sản Anh không triệt để vì
A. quyền lợi nhân dân không được được đáp ứng
B. do hai giai cấp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo .
C. mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
D.đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa
6.Nhân tố thúc đẩy sự phát triển và thành công của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là
A. sự giúp đỡ của các quốc gia lân cận
B. sự ủng hộ của quần chúng nhân dân
C. vai trò to lớn của nhà vua và tư sản
D. sự lãnh đạo thống nhất của quốc hội
7.Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
A. cuộc tấn công vào pháo đài nhà tù Ba-xti ngày 14-7
B. quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập
C. quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
D. vua Lu-i XVI bị xử tử
8.Sự kiện mở đường cho các nước châu Âu xâm chiếm châu Mĩ
A. các quốc gia châu Mĩ suy yếu
B. sau khi cuộc cách mạng tư sản Bắc Mĩ thành công
C. sau khi hiệp ước Véc-xai được kí kết
D. sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ
.9.Phát minh giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện là
A.máy kéo sợi chạy bằng sức
B. máy dệt chạy bằng sức nước .
C .máy kéo sợi Gien-ni
D. máy hơi nước
10.Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản vì
A. giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của thực dân Anh
B. giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản
C. nhân dân lao động hoàn toàn được hưởng thành quả cách mạng
D. thiết lập quyền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới
Ví dụ: 2-C Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 29 phút 2022-07-25T16:53:51+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T16:54:55+00:00

  C1:

  -> A: Cuộc cách mạng Hà Lan

  -> Giải thích:

  – Vì đây là thắng lợi của giai cấp tư sản trước chế độ phong kiến.

  C2:

  -> B: Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa tăng nhanh.

  -> Giải thích: Do nước Anh yêu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa tăng nhanh nên đến đầu thế kỉ XIX, máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải.

  C3:

  -> C: chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác.

  -> Giải thích: Bản chất của sản xuất tư bản đó là xây dựng một nền kinh tế phát triển, của cải, vật chất tập trung trong tay tư sản. Tư sản luôn mong muốn có được điều kiện để phát triển kinh tế, tăng của cải. Nhưng lại bị chế độ phong kiến kìm hãm với những quy định, thuế cao,… Dẫn đến mâu thuẫn. Ngoài ra, vốn trong xã hội phong kiến sự bất công bằng, tô cao, lãi nặng đã tạo nên những mâu thuẫn giữa giai cấp phong kiến, quý tộc với thợ thủ công, nông dân. Chính vì vậy, nếu tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội thì sẽ có hai mâu thuẫn chính đó là: Giai cấp phong kiến với tầng lớp tư sản, giai cấp phong kiến với các tầng lớp lao động khác trong xã hội.

  C4:

  -> B: Đưa nước Anh trở thành công xưởng của thế giới.

  -> Giải thích: Cách mạng công nghiệp đã giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, biến nước Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển – công xưởng của thế giới. Luân Đôn trở thành trung tâm một trung tâm thương mại với 80 vạn dân.

  C5:

  -> A: quyền lợi nhân dân không được được đáp ứng.

  -> Giải thích: Đây là cuộc cách mạng chỉ mang lại thắng lợi, lợi ích của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mà không mang đến cho người lao động như nông dân, thợ thủ công ,… bất cứ quyền lợi nào. Sau đó những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tiếp tục diễn ra.

  C6:

  -> B: sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

  -> Giải thích: Cách mạng tư sản Anh thành công chủ yếu vì được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Tuy nhiên khi cách mạng thành công thì quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng.

  C7:

  A: cuộc tấn công vào pháo đài nhà tù Ba-xti ngày 14-7

  -> Giải tthích: Ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi. Sự kiện này đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

  C8: 

  -> D: Sau khi Co-lom-bi-a tìm ra Châu Mĩ.

  > Giải thích: Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa.

  C9:

  -> D: Máy hơi nước 

  -> Giải tthích: Năm 1784, Giêm Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước. Phát minh này đã giúp cho các nhà máy trước hết là các nhà máy dệt của Anh có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện mà không cần phải đặt gần những khúc sông chảy xiết và ngừng hoạt động vào mùa đông.

  C10:

  -> B: giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản

  -> Giải tthích:  Vì cuộc Cm này diễn ra với mục tiêu giải phóng dân tộc mở đường cho CNTB phát triển, lãnh đạo là giai cấp TS và chủ nô, lực lượng tham gia là toàn thể nhân dân Bắc Mĩ( nô lệ, công nhân), hình thức là 1 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )