Môn Lịch Sử Lớp 8 `1.` Tìm hiểu về học thuyết Tam Dân `2.` Tại sao cách mạng tân hội là cách mạng không triệt để `?` Không copy nha , copy ăn bc nhan

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 `1.` Tìm hiểu về học thuyết Tam Dân
`2.` Tại sao cách mạng tân hội là cách mạng không triệt để `?`
Không copy nha , copy ăn bc nhan Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 5 tháng 2022-06-30T13:25:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T13:27:01+00:00

  @linhkha gửi bạn, chú bạn học tốt. Vote 5* và cho mình ctlhn nhé!

  ____1_____

  Chủ nghĩa tam dân là chủ nghĩa độc lập theo nghĩa đen là chủ nghĩa dân tuý “sự cai trị/chính phủ của Nhân dân” hay “Dân tộc”, mô tả rõ ràng một quốc gia hơn là một nhóm người được thống nhất bởi một mục đích, do đó cách dịch thường được sử dụng và khá chính xác là “chủ nghĩa dân tộc”. Bằng cách này, theo Tôn Trung Sơn có nghĩa là độc lập khỏi sự thống trị hoặc áp bức của đế quốc. Để đạt được điều này, ông tin rằng Trung Quốc phải phát triển một “Chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc“,” Dân tộc Trung Hoa, trái ngược với một “chủ nghĩa dân tộc-sắc tộc,” để đoàn kết tất cả các sắc tộc khác nhau của Trung Quốc. Những người này chủ yếu bao gồm năm nhóm chính, người Hánngười Mông Cổngười Tây Tạngngười Mãn Châu và người Hồi giáo (chẳng hạn như người Duy Ngô Nhĩ), cùng được biểu tượng bằng Lá cờ Năm màu của nền Cộng hòa thứ nhất (1911–1928). Ý thức về chủ nghĩa dân tộc này khác với ý tưởng về “chủ nghĩa sắc tộc,”tương tự như ý nghĩa của chủ nghĩa dân tộc trong ngôn ngữ Trung Quốc. Để đạt được điều này, ông tin rằng Trung Quốc phải phát triển một “ý thức dân tộc” để đoàn kết người Hán trước sự xâm lược của đế quốc. Ông cho rằng “minzu”, có thể được dịch là “con người”, “quốc tịch” hoặc “chủng tộc”, được định nghĩa bằng cách chia sẻ chung huyết thống, sinh kế, tôn giáo, ngôn ngữ và phong tục.

  Giúp cho dân sinh ấm no, hạnh phúc, muôn nơi vui mừng biết ơn TÔN TRUNG SƠN.

  __2__

  Vì cách mạng Tân Hợi đã

  -Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân

  -Đường lối lãnh đạo không rõ ràng

  -Chưa đề cập hay giải quyết vấn đề các nước đế quốc trên đất trung quốc

  -Thành quả cách mạng lại rơi vào tay giai cấp phong kiến

  0
  2022-06-30T13:27:16+00:00

  Chủ nghĩa tam dân bao gồm 3 nội dung chính là :Dân tộc độc lập,Dân quyền tự do ,Dân sinh hạnh phúc được đề ra bởi thủ lĩnh cách mạng Tân Hợi là Tôn Trung Sơn

  -Dân tộc độc lập là quốc gia được độc lập tự chủ không bị phụ thuộc vào những nước khác

  -Dân quyền tự do là quyền lực ,quyền tự quyết là thuộc về nhân dân được tự do bày tỏ mong muốn và tham gia bầu cử chính phủ

  -Dân sinh hạnh phục là nhân dân được sinh hoạt ,sống một cách hạnh phúc, ấm no ,đầy đủ được đảm bảo quyền lợi bởi nhà nước

  2

  Vì cách mạng Tân Hợi đã

  -Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân

  -Đường lối lãnh đạo không rõ ràng

  -Chưa đề cập hay giải quyết vấn đề các nước đế quốc trên đất trung quốc

  -Thành quả cách mạng lại rơi vào tay giai cấp phong kiến

  Xin hay nhất#lovehistory#

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )