Môn Lịch Sử Lớp 8 âu 11. Sự hình thành các công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào? A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng. C. Xuất khẩu tư b

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 âu 11. Sự hình thành các công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng. C. Xuất khẩu tư bản
B. Tập trung tư bản và tài chính. D. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản.
ĐÁP ÁN B
Câu 12. Hình thức độc quyền cao và phổ biến ở Mĩ là
A. Cac-ten. B. Xanh-đi-ca C. Rốc-phe-lơ. D. Tơ-rớt.
ĐÁP ÁN D
Câu 15. Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII- XX là gì?
A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.
B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.
C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.
D. Tấn công mạnh mẽ vào những tà thuyết phản động.
ĐÁP ÁN C
Câu 16. Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã đưa đến hậu quả nặng nề gì về mặt xã hội?
A. Tình trạng bần cùng hoá, chết đói và mâu thuẫn giữa các tôn giáo.
B. Cơ sở ruộng đất của những công xã nông thôn bị phá vỡ.
C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp.
D. Nền văn minh lâu đời bị phá huỷ.
ĐÁP ÁN D
Câu 17. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Xi-pay là gì?
A. Biểu hiện lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân.
B. Cuộc khởi nghĩa mang tính dân tộc sâu sắc.
C. Mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ.
D. Thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn Độ dứng dậy chống thực dân Anh.
ĐÁP ÁN B
Câu 18. Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành những tầng lớp nào?
A. Tư sản công nghiệp. C. Địa chủ mới.
B. Tư sản nông nghiệp D. Quý tộc mới.
ĐÁP ÁN B
Câu 19. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm những đẳng cấp nào?
A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân. C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.
B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba. D. Tăng lữ, Quý tộc, địa chủ
. ĐÁP ÁN C
Câu 20. Yếu tố cơ bản nào sau đây thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp?
A. Do yêu cầu cần cải tiến kĩ thuật( trong ngành dệt) đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng kĩ thuật sản xuất.
B. Máy móc đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại nhưng còn thô sơ.
C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất.
D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển.
ĐÁP ÁN D
Câu 21. Máy móc nào quan trọng nhất trong cuộc CM công nghiệp ở Anh?
A. Đầu máy xe lửa. B. Máy kéo sợi. C. Máy dệt. D. Máy hơi nước.
ĐÁP ÁN B
Câu 22. Trước cách mạng nước Pháp có nền kinh tế?
A. Nông nghiệp lạc hậu B. Tư bản chủ nghĩa.
C. Công nghiệp lạc hậu D. Nông nghiệp phát triển.
ĐÁP ÁN A Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 26 phút 2022-07-05T00:45:45+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T00:46:58+00:00

  Đáp án đúng là:

  Câu 11:D. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản.

  Câu 12:D. Tơ-rớt. 

  Câu 15:C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển

  Câu 16:A. Tình trạng bần cùng hoá, chết đói và mâu thuẫn giữa các tôn giáo.

  Câu 17:C. Mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ.

  Câu 18:D. Quý tộc mới.

  Câu 19:B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.

  Câu 20:A. Do yêu cầu cần cải tiến kĩ thuật( trong ngành dệt) đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng kĩ thuật sản xuất.

  Câu 21:D. Máy hơi nước.

  Câu 22:A. Nông nghiệp lạc hậu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )