Môn Lịch Sử Lớp 8 Câu 1: Chính đảng vô sản kiểu mới lần đầu tiên trên thế giới đó là? A. Đảng Xã hội Pháp. B. Đảng Xã hội dân chủ Đức. C. Đảng Cộng hòa

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Câu 1: Chính đảng vô sản kiểu mới lần đầu tiên trên thế giới đó là?
A. Đảng Xã hội Pháp.
B. Đảng Xã hội dân chủ Đức.
C. Đảng Cộng hòa Mĩ.
D. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.
Câu 2 : Trong Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga , phái đa số theo Lê nin gọi là gì ? A. Bôn – sê – vích
B. Men – sê – vích .
C. Lê – min – nít .
D. Những người Nga tích cực
Câu 3 : Lực lượng nào tham gia trong phong trào cách mạng 1905-1907 ở Nga ?
A. Công nhân, nông dân.
B. Công nhân, nông nhân, binh lính
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
D. Công nhân, nông dân, tư sản.
Câu 4 : Nhiệm vụ trước mắt của Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga là?
A. Lật đổ chính quyền Nga Hoàng .
B. Lật đổ tư sản Nga giành quyền về tay Xô viết .
C. Lật đổ chính quyền tự sản , thành lập chính quyền vô sản .
D. Chống chiến tranh đế quốc .
Câu 5 : Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga có điểm gì mới ?
A. Chính đảng của người lao động Nga .
B. Đấu tranh vì quyền lợi của vô sản Nga .
C. Kết hợp CN Mác với phong trào công nhân .
D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đảng .
Câu 6 : Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào Cách mạng Nga là :
A. Nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng .
B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng .
C. Tiền lương công nhân giảm sút .
D. Hậu quả của cuộc chiến tranh Nga- Nhật .
Câu 7 : Sự kiện nào sau đây được xem là đỉnh cao của Cách mạng 1905-1907 :
A. Sự kiện “ Ngày chủ nhật đẫm máu ”
B. Cuộc nổi dậy pá dinh cơ của đại chủ phong kiến của nông dân .
C. Cuộc khởi nghĩa của chiến hạm Pô – tem – kin
D. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát – xcơ – va . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 22 phút 2022-07-05T00:49:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T00:50:19+00:00

  Câu 1: Chính đảng vô sản kiểu mới lần đầu tiên trên thế giới đó là?

  A. Đảng Xã hội Pháp.

  B. Đảng Xã hội dân chủ Đức.

  C. Đảng Cộng hòa Mĩ.

  D. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga. Câu 2 : Trong Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga , phái đa số theo Lê nin gọi là gì ?

  A. Bôn – sê – vích

  B. Men – sê – vích .

  C. Lê – min – nít .

  D. Những người Nga tích cực

  Câu 3 : Lực lượng nào tham gia trong phong trào cách mạng 1905-1907 ở Nga ?

  A. Công nhân, nông dân.

  B. Công nhân, nông nhân, binh lính

  C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản

  D. Công nhân, nông dân, tư sản.

  Câu 4 : Nhiệm vụ trước mắt của Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga là?

  A. Lật đổ chính quyền Nga Hoàng .

  B. Lật đổ tư sản Nga giành quyền về tay Xô viết .

  C. Lật đổ chính quyền tự sản , thành lập chính quyền vô sản .

  D. Chống chiến tranh đế quốc .

  Câu 5 : Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga có điểm gì mới ?

  A. Chính đảng của người lao động Nga .

  B. Đấu tranh vì quyền lợi của vô sản Nga 

  C. Kết hợp CN Mác với phong trào công nhân .

  D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đảng .

  Câu 6 : Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào Cách mạng Nga là :

  A. Nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng .

  B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng .

  C. Tiền lương công nhân giảm sút .

  D. Hậu quả của cuộc chiến tranh Nga- Nhật .

  Câu 7 : Sự kiện nào sau đây được xem là đỉnh cao của Cách mạng 1905-1907 : A. Sự kiện “ Ngày chủ nhật đẫm máu ”

  B. Cuộc nổi dậy pá dinh cơ của đại chủ phong kiến của nông dân .

  C. Cuộc khởi nghĩa của chiến hạm Pô – tem – kin

  D. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát – xcơ – va .

  0
  2022-07-05T00:50:45+00:00

  Câu 1

  A) Đảng xã hội Pháp.

  Câu 2)

  A) Bôn-sê-vích.

  Câu 3)

  B) Công dân, nông dân, binh lính.

  Câu 4)

  B)Lật đổ tư sản Nga giành quyền về tay Xô viết .

  Câu 5)

  C) Kết hợp CN Mác với phong trào công nhân.

  Câu 6)

  A. Nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng .

  Câu 7)

  D) Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát – xcơ – va .

  CHO MÌNH XIN CTLHN

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )