Môn Lịch Sử Lớp 8 Câu 1. Từng khen khóc lóc theo cha Rồi đem nợ nước, tình nhà ra cân. Núi Lam tìm giúp minh quân Bình Ngô đại cáo, bút thần ra tay. – Là

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Câu 1. Từng khen khóc lóc theo cha
Rồi đem nợ nước, tình nhà ra cân.
Núi Lam tìm giúp minh quân
Bình Ngô đại cáo, bút thần ra tay. – Là ai?
Câu 2 . Trạng nguyên lanh trí ai bì,
Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu
Một đời trong sạch trước sau
Tiền vô chủ quyết vào chầu, nộp kho. – Là ai? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 2 tháng 2022-03-29T04:17:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T04:18:57+00:00

  $\text{⇒ Trả lời:}$

  $\text{Câu 1: Là Nguyễn Trải.}$

  $\text{Câu 2: Là Mạc Đĩnh Chi.}$

  0
  2022-03-29T04:19:04+00:00

  C1 : ‘Bình Ngô Đại Cáo” là Nguyễn Trãi

  C2 : Trạng nguyên lanh trí ai bì,

  Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu

  Một đời trong sạch trước sau

  Tiền vô chủ quyết vào chầu, nộp kho. – Là ai?

  =>Mạc Đĩnh Chi

  ~Mun~

  Cho mk ctlhn nhoa !!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )