Môn Lịch Sử Lớp 8 Câu 41: Thuộc địa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á là A. Việt Nam. B. Mi-an-ma. C. Đông Dương. D. Campuchia. Câu 42: Thuộc địa

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Câu 41: Thuộc địa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á là
A. Việt Nam. B. Mi-an-ma. C. Đông Dương. D. Campuchia.
Câu 42: Thuộc địa của thực dân Anh ở khu vực Đông Nam Á là
A. Mi-an-ma và Phi-lip-pin. B. In-đô-nê-xi-a và Bru-nây.
C. Miến Điện và Ma-lai-xi-a. D .Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin.
Câu 43: Trong cuộc Duy tân Minh Trị, nước Nhật đã thực hiện biện pháp gì để đào tạo nhân tài?
A. Cử học sinh đi du học phương Tây. B. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc.
C. Coi trọng khoa học – kĩ thuật. D. Đổi mới chương trình giáo dục.
Câu 44: Trong cuộc Duy tân Minh Trị, chính sách cải cách nào đã tạo điều kiện cho thương nghiệp Nhật Bản phát triển
A. Cho mua bán ruộng đất. B. Chú trọng công nghiệp đóng tàu.
C. Xây dựng cơ sở hạ tầng. D. Thống nhất tiền tệ.
Câu 45: Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?
A. Có chính sách ngoại giao khôn khéo. B. Có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.
C. Nhờ tiến hành cải cách tiến bộ. D. Nhờ lực lượng quân sự hùng mạnh.
Câu 46: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là
A. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha (1898).
B. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Anh – Bồ (1899 – 1902).
C. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905).
D. Do vụ ám sát Thái tử Áo – Hung tại Xéc-bi (28/6/1914).
Câu 47: Các quốc gia thuộc phe Liên minh gồm có
A. Anh, Pháp, Mĩ. B. Anh, Pháp, Nga.
C. Đức, Áo – Hung. D. Anh, Pháp, Đức.
Câu 48: Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là ?
A. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa. B. Thể hiện chính nghĩa của phe Liên minh.
C. Thể hiện chính nghĩa của phe Hiệp ước. D. Chiến tranh giải phóng dân tộc.
Câu 49: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?
A. Quân chủ chuyên chế. B. Quân chủ lập hiến.
C. Dân chủ Cộng hòa. D. Cộng hòa tư sản.
Câu 50: Lực lượng tham gia cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:
A. Nông dân, binh lính. B. Công nhân, binh lính.
C. Công nhân, nông dân. D. Công nhân, tư sản. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 5 ngày 2022-05-07T08:50:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T08:51:16+00:00

  Câu 41: Thuộc địa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á là
  C. Đông Dương. 
  Câu 42: Thuộc địa của thực dân Anh ở khu vực Đông Nam Á là
  D .Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin.
  Câu 43: Trong cuộc Duy tân Minh Trị, nước Nhật đã thực hiện biện pháp gì để đào tạo nhân tài?
  A. Cử học sinh đi du học phương Tây. 
  Câu 44: Trong cuộc Duy tân Minh Trị, chính sách cải cách nào đã tạo điều kiện cho thương nghiệp Nhật Bản phát triển
   D. Thống nhất tiền tệ.
  Câu 45: Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?
  C. Nhờ tiến hành cải cách tiến bộ.  
  Câu 46: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là
  D. Do vụ ám sát Thái tử Áo – Hung tại Xéc-bi (28/6/1914).
  Câu 47: Các quốc gia thuộc phe Liên minh gồm có
  C. Đức, Áo – Hung.  
  Câu 48: Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là ?
  A. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa.  
  Câu 49: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?
  C. Dân chủ Cộng hòa.   
  Câu 50: Lực lượng tham gia cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:
  B. Công nhân, binh lính.

 1. minhuyen
  0
  2022-05-07T08:51:49+00:00

  Câu 41:C. Đông Dương.

  Câu 42: D .Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin.

  Câu 43:A. Cử học sinh đi du học phương Tây.

  Câu 44:D. Thống nhất tiền tệ.

  Câu 45:C. Nhờ tiến hành cải cách tiến bộ.

  Câu 46:D. Do vụ ám sát Thái tử Áo – Hung tại Xéc-bi (28/6/1914).

  Câu 47: C. Đức, Áo – Hung.

  Câu 48:A. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

  Câu 49: C. Dân chủ Cộng hòa

  Câu 50:B. Công nhân, binh lính.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )