Môn Lịch Sử Lớp 8 Câu 51: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành hai chính quyền song song tồn tại, đó là những chính quyền nào? A. Chính phủ

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Câu 51: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành hai chính quyền song song tồn tại, đó là những chính quyền nào?
A. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết.
B. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền phong kiến.
C. Chính quyền Xô viết và chính quyền Công – Nông – Binh.
D. Chính phủ cộng hòa tư sản và chính quyền dân chủ vô sản.
Câu 52: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ gì?
A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
B. Đánh bại giai cấp địa chủ phong kiến và tư sản.
C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D .Lật đổ chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế.
Câu 53: Năm 1917, sau khi tiến hành Cách mạng tháng Hai, vì sao nhân dân Nga lại tiếp tục thực hiện cuộc Cách mạng tháng Mười ?
A. Để xóa bỏ cục diện hai chính quyền tồn tại song song.
B. Vì các thế lực phản động trong nước vẫn còn tồn tại.
C. Để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra cho xã hội Nga.
D. Vì chính quyền chưa thuộc về nhân dân lao động.
Câu 54: Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 ở Pháp có điểm nào tương đồng với nhau?
A. Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo. B. Xóa bỏ chế độ phong kiến lạc hậu.
C. Thành lập chính quyền Xô viết. D. Nhân dân lao động nắm chính quyền.
Câu 55: Trong Chính sách kinh tế mới, chính sách nào nhằm phục hồi và phát triển thương nghiệp ở Nga?
A. Cho tư nhân mở xí nghiệp. B. Bỏ trưng thu lương thực thừa.
C. Kêu gọi nước ngoài đầu tư. D. Cho tự do buôn bán, mở lại chợ.
Câu 56: Trong Chính sách kinh tế mới ở Nga, chính sách nào nhằm phục hồi và phát triển nông nghiệp?
A. Cho tư nhân mở xí nghiệp. B. Bỏ trưng thu lương thực thừa.
C. Kêu gọi nước ngoài đầu tư. D. Cho tự do buôn bán, mở lại chợ.
Câu 57: Vì sao năm 1924, Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới?
A. Chiến tranh kết thúc, Chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp.
B. Chiến tranh kết thúc, nước Nga Xô viết tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, nước Nga phải khôi phục kinh tế.
D. Để tăng cường sức mạnh kinh tế, quốc phòng đối phó với ngoại xâm.
Câu 58: Tình hình chung của các nước châu Âu trong những năm 1918 – 1923 là
A. Có điều kiện hòa bình nên kinh tế phát triển mạnh mẽ.
B. Kinh tế suy yếu, nhưng chính trị – xã hội vẫn ổn định.
C. Kinh tế suy sụp, khủng hoảng chính trị – xã hội.
D. Đây là thời kì hoàng kim về kinh tế của châu Âu.
Câu 59: Trong những năm 1929 – 1933, các nước châu Âu
A. vẫn tiếp tục phát triển. B. lâm vào trì trệ.
C. bắt đầu phát triển. D. lâm vào khủng hoảng.
Câu 60: Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là
A. nền sản xuất của các nước tụt lại hàng chục năm.
B. khiến hàng chục triệu người lâm vào thất nghiệp.
C. một số nước đi theo con đường phát xít, chuẩn bị gây chiến tranh.
D. nền dân chủ ở các nước đều sụp đổ, bọn phản động lên nắm quyền. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nevaeh 6 ngày 2022-05-07T08:42:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T08:43:22+00:00

  Câu 51: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành hai chính quyền song song tồn tại, đó là những chính quyền nào?
  A. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết.
  Câu 52: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ gì?
  D .Lật đổ chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế.
  Câu 53: Năm 1917, sau khi tiến hành Cách mạng tháng Hai, vì sao nhân dân Nga lại tiếp tục thực hiện cuộc Cách mạng tháng Mười ?
  A. Để xóa bỏ cục diện hai chính quyền tồn tại song song.
  Câu 54: Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 ở Pháp có điểm nào tương đồng với nhau?

  D. Nhân dân lao động nắm chính quyền. 
  Câu 55: Trong Chính sách kinh tế mới, chính sách nào nhằm phục hồi và phát triển thương nghiệp ở Nga?
  C. Kêu gọi nước ngoài đầu tư.  
  Câu 56: Trong Chính sách kinh tế mới ở Nga, chính sách nào nhằm phục hồi và phát triển nông nghiệp?

  D. Cho tự do buôn bán, mở lại chợ.
  Câu 57: Vì sao năm 1924, Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới?
  C. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, nước Nga phải khôi phục kinh tế.
  Câu 58: Tình hình chung của các nước châu Âu trong những năm 1918 – 1923 là
  C. Kinh tế suy sụp, khủng hoảng chính trị – xã hội.
  Câu 59: Trong những năm 1929 – 1933, các nước châu Âu
  D. lâm vào khủng hoảng.
  Câu 60: Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là
  D. nền dân chủ ở các nước đều sụp đổ, bọn phản động lên nắm quyền.

  0
  2022-05-07T08:43:52+00:00

  Câu 51: A. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết.

  Câu 52: D .Lật đổ chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế.

  Câu 53:A. Để xóa bỏ cục diện hai chính quyền tồn tại song song.

  Câu 54:D. Nhân dân lao động nắm chính quyền.

  Câu 55: C. Kêu gọi nước ngoài đầu tư.

  Câu 56:D. Cho tự do buôn bán, mở lại chợ.

  Câu 57:C. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, nước Nga phải khôi phục kinh tế.

  Câu 58:C. Kinh tế suy sụp, khủng hoảng chính trị – xã hội.

  Câu 59:D. lâm vào khủng hoảng.

  Câu 60:D. nền dân chủ ở các nước đều sụp đổ, bọn phản động lên nắm quyền.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )