Môn Lịch Sử Lớp 8 Chi – e cho quân tấn công đồi Mông – mác vào thời gian nào? 1 điểm 3 giờ sáng ngày 18/3/1871. 3 giờ sáng ngày 19/3/1871. 3 giờ sáng ngà

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Chi – e cho quân tấn công đồi Mông – mác vào thời gian nào?
1 điểm
3 giờ sáng ngày 18/3/1871.
3 giờ sáng ngày 19/3/1871.
3 giờ sáng ngày 20/3/1871.
3 giờ sáng ngày 21/3/1871. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 21 phút 2022-07-05T02:20:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T02:21:55+00:00

  Chi – e cho quân tấn công đồi Mông – mác vào thời gian nào? 1 điểm

  3 giờ sáng ngày 18/3/1871.

  3 giờ sáng ngày 19/3/1871.

  3 giờ sáng ngày 20/3/1871.

  3 giờ sáng ngày 21/3/1871.

  →3 giờ sáng ngày 18/3/1871,Chi-e lệnh cho quân tấn công vào đồi Mông-mác và thành lập công xã Paris

  0
  2022-07-05T02:22:20+00:00

  $\#wcdi$

  Chi – e cho quân tấn công đồi Mông – mác vào thời gian nào? 1 điểm

  3 giờ sáng ngày 18/3/1871.

  3 giờ sáng ngày 19/3/1871.

  3 giờ sáng ngày 20/3/1871.

  3 giờ sáng ngày 21/3/1871.

  ⇒ 3 giờ sáng ngày 18/3/1871 Chi-e tấn công đồi Mông mác c bị cho bầu cử công xã Paris

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )