Môn Lịch Sử Lớp 8 Chỉ ra tính nhân văn trong tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của cách mạng tư sản pháp 60 điểm đó trình bày đầy đủ và có tâm vào

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Chỉ ra tính nhân văn trong tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của cách mạng tư sản pháp
60 điểm đó trình bày đầy đủ và có tâm vào Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-lich-su-lop-8-chi-ra-tinh-nhan-van-trong-tuyen-ngon-nhan-quyen-va-dan-quyen-cua-cach-mang-tu

in progress 0
Rylee 5 tháng 2022-06-30T08:19:57+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-06-30T08:21:32+00:00

    Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền  là văn bản nền tảng của Cách mạng Pháp, trong đó quy định các quyền cá nhân và quyền tập thể của tất cả các giai cấp là bình đẳng. Chịu ảnh hưởng bởi học thuyết các quyền tự nhiên, các quyền con người là bình đẳng: có giá trị tại mọi thời điểm và tại mọi không gian, gắn với bản chất con người. Dù văn bản này thiết lập các quyền cơ bản cho tất cả công dân Pháp và tất cả con người không ngoại lệ, nó không hề để cập đến vị trí của phụ nữ cũng như nô lệ; dù vậy, nó vẫn là tiền thân của các phương thức nhân quyền quốc tế.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )