Môn Lịch Sử Lớp 8 Cuối tháng 8 – 1789 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng đối với nước Pháp? A.Cách mạng Pháp giành thắng lợi hoàn toàn. B.Nền chuyê

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Cuối tháng 8 – 1789 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng đối với nước Pháp?
A.Cách mạng Pháp giành thắng lợi hoàn toàn.
B.Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôbanh được thành lập.
C.Thông qua Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân quyền.
D.Thông qua Tuyên ngôn Độc lập.
Giai cấp vô sản ở các nước tư bản ngay từ khi hình thành đã đấu tranh chống lại ách thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức
A.đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.
B.nêu khẩu hiệu đòi chia ruộng đất.
C.đập phá máy móc, bãi công.
D.đưa dân nguyện gửi tới chính phủ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 5 tháng 2022-06-30T13:19:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T13:20:44+00:00

  cuối tháng 8-1789 diễn ra sự kiện thông qua Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân quyền của Pháp

  đáp án: C

  0
  2022-06-30T13:21:02+00:00

  Câu 1: C

  → Giải thích:Cuối tháng 8-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nêu khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.

  Câu 2: C

  → Giải thích: Giai cấp vô sản là những người làm thuê, bị áp bức bóc lột. Ngay từ đầu họ đã đứng lên đấu tranh chống lại áp bức bóc lột của giai cấp tư sản với các hình thức đập phá máy móc, nêu yêu cầu về quyền lợi, khởi nghĩa vũ trang

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )