Môn Lịch Sử Lớp 8 Đánh giá cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần 1 và lần 2

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Đánh giá cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần 1 và lần 2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 3 tháng 2022-02-09T02:58:48+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-09T03:00:01+00:00

  -Cách mạng Khoa học – Kỹ thuật: Giai đoạn I:

  +Diễn ra rất sôi động, phù hợp với thời kỳ phục hồi và phát triển kinh tế đã bị tàn phá và kiệt quệ sau chiến tranh của nhiều nước (trừ Hoa Kỳ).
  +Những thành tựu khoa học được nghiên cứu, phát minh trong thời gian chiến tranh đã được hoàn thiện và ứng dụng vào sản xuất cũng, như đời sống để sản xuất ra nhiều của cải vật chất, bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra.
  *Tăng cường khai thác các nguồn năng lượng, mở rộng các cơ sở nguyên vật liệu;

  *Tăng cường cơ khí hóa, nâng cao năng suất lao động

  *Chú trọng phát triển các ngành sản xuất truyền thống sử dụng nhiều nguyên liệu như: luyện kim, cơ khí chế tạo, hóa chất và dệt;

  *Mở rộng phạm vi nghiên cứu ra các đại dương và khoảng không vũ trụ;

  *Nghiên cứu ứng dụng di truyền học như kỹ thuật gen để nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi nhằm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm.
  -Cách mạng Khoa học – Kỹ thuật: Giai đoạn II:
  +Tiếp tục những kết quả nghiên cứu của giai đoạn trước trong giai đoạn này cuộc Cách mạng Khoa học – Kỹ thuật nhằm vào các hướng nghiên cứu chính sau:
  +Thay thế và giảm bớt việc sử dụng các nguồn năng lượng, nguyên vật liệu truyền thống
  +Tăng cường tự động hóa trong sản xuất công nghiệp và nhiều ngành kinh tế
  +Phát triển nhanh và không ngừng hoàn thiện kỹ thuật điện tử và tin học viễn thông
  +Phát triển công nghệ sinh học để có những sản phẩm mới, năng suất cao, chất lượng tốt
  +Phát triển công nghệ môi trường

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )