Môn Lịch Sử Lớp 8 Đứng đầu Liên Bang Đông Dương là viên quản nước nào?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Đứng đầu Liên Bang Đông Dương là viên quản nước nào? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 2 ngày 2022-01-14T15:10:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T15:12:17+00:00

  => Nước Pháp

  0
  2022-01-14T15:12:20+00:00

  gồm Việt Nam và Cao Miên, trong đó, Việt Nam bị chia làm ba xứ là Nam Kỳ, Trung kỳ và Bắc Kỳ và bị cai trị theo ba chế độ khác nhau. Nam Kỳ bị quy là xứ thuộc địa, đứng đầu là một viên Thống đốc người Pháp

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )