Môn Lịch Sử Lớp 8 giúp mik vs ạ dg cần gấp

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 giúp mik vs ạ
dg cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-lich-su-lop-8-giup-mik-vs-a-dg-can-gap

in progress 0
Iris 5 tháng 2022-06-30T08:32:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T08:34:10+00:00

  Cách mạng tư sản Hà Lan : 

  – Giai cấp lãnh đạo : Giai cấp tư sản .

  – Hình thức : Giải phóng dân tộc .

  – Tính chất : Cách mạng Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc cách mạng tư sản .

  · Cách mạng tư sản Anh :

  – Giai cấp lãnh đạo : Tư sản và quý tộc mới . 

  – Hình thức : Nội chiến .

  – Tính chất : là cuộc cách mạng tư sản không triệt để 

  Cách mạng tư sản Pháp : 

  – Giai cấp lãnh đạo : Tư sản .

  – Hình thức : Nội chiến – Chiến tranh vệ quốc .

  – Tính chất :  Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất .

  · Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ : 

  – Giai cấp lãnh đạo : Tư sản .

  – Hình thức : Giải phóng dân tộc, giành độc lập thuộc địa. 

  – Tính chất : là 1 cuộc cách mạng ko triệt để . 

  0
  2022-06-30T08:34:17+00:00

  Cách mạng tư sản Hà Lan : 

  – Giai cấp lãnh đạo : Giai cấp tư sản .

  – Hình thức : Giải phóng dân tộc .

  – Tính chất : Cách mạng Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc cách mạng tư sản .

  · Cách mạng tư sản Anh :

  – Giai cấp lãnh đạo : Tư sản và quý tộc mới . 

  – Hình thức : Nội chiến .

  – Tính chất : là cuộc cách mạng tư sản không triệt để 

  Cách mạng tư sản Pháp : 

  – Giai cấp lãnh đạo : Tư sản .

  – Hình thức : Nội chiến – Chiến tranh vệ quốc .

  – Tính chất :  Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất .

  · Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ : 

  – Giai cấp lãnh đạo : Tư sản .

  – Hình thức : Giải phóng dân tộc, giành độc lập thuộc địa. 

  – Tính chất : là 1 cuộc cách mạng ko triệt để . 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )