Môn Lịch Sử Lớp 8 Giúp mình với. Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước-Hướng đi của người có gì mới và khác so với những người trước đó ? Nêu

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Giúp mình với.
Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước-Hướng đi của người có gì mới và khác so với những người trước đó ? Nêu hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ 1911-1917. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 2 tuần 2022-01-08T22:23:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T22:24:42+00:00

  Hướng đi của người có những điểm mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó là:

  – Người chọn cho mình con đường sang phương Tây, sang chính đất nước đang kìm hãm, đô hộ đất nước mình, nơi có nền kinh tế, khoa học – kĩ thuật phát triển, nơi có tư tưởng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”

  – Đó là một con đường đúng đắn, sáng suốt. Nó không mang tính chủ quan hay cải lương mà nó mang tính chất thời đại, chỉ có đi sâu vào tìm hiểu chính kẻ thù của mình để tìm ra điểm yếu, đúng sai, tìm ra bản chất thì mới nhận diện kẻ thù một cách chính xác nhất.

  – Và ở đây, Người đã bắt gặp chủ nghĩa Mác Lê nin và cuộc cách mạng tháng Mười Nga, từ đó tìm ra con đường cứu nước – con đường cách mạng vô sản.

  Hoạt động của Người từ năm 1911-1917 là:

   ngày 5/6/1911, Người ra đi tìm đường cứu nước

  – năm 1917, tại Pháp, Người tham gia hoạt động trong phong trào công dân Pháp

  – Người đã tiếp thu những ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga , bước đầu xác định con đường cứu nước đúng đắn

  0
  2022-01-08T22:25:00+00:00

  – Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.

  – Do Người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp

  – Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng nổ ra liên tục song không đi đén thắng lợi

  – Tuy khâm phục Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành đường lối hoạt động của họ nên quyết định tìm đường cứu nước mới cho dân tộc.

  _______

  – Các nhà yêu nước trước như Phan Bội Châu sang phương Đông như Nhật Bản, Trung Quốc xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp và chủ trương bạo động để đánh đuổi Pháp.

   – Phan Chu Trinh thì chủ trương đấu tranh bằng phương pháp cải lương.

   – Nguyễn Tất Thành sang phương tây nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng có kinh tế, khoa học kĩ thuật phát triển. Trong quá trình đó Người bắt gặp chân lý cứu nước của chủ nghĩa Mác-Lênin đi theo con đường của cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước đúng đắn vì nó phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

  *Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1911-1917):

   – 5.6.1911 Nguyễn Ái Quốc rời tổ quốc tại bến cảng Nhà Rồng làm phụ bếp cho một tàu buôn của Pháp để có cơ hội sang các nước Phương tây.

   – 1911-1917 Người đi qua nhiều nước ĐQ, TB, thuộc địa, phụ thuộc, làm nhiều nghề để kiếm sống nhưng trong lòng vẫn luôn nung nấu một hoài bão: làm thế nào để tìm được con đường cứu nước cứu dân….

   -> Đây là cơ sở đầu tiên (trực tiếp) giúp Người nhận thức được sự đoàn kết quốc tế giữa các dân tộc bị áp bức trên thế giới, từ đó người có điều kiện tiếp thu quan điểm về giai cấp cà đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác- Lê nin.

   – 1917 Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp học tập, rèn luyện trong quần chúng và giai cấp câng nhân Pháp.

   – Tham gia vào hội những người yêu nước tại Pháp như: viết báo, truyền đơn, tham gia diễn đàn, mít tinh, tố cáo TD Pháp, tuyên truyền cho CM VN. Người sống và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của CM tháng Mười Nga -> tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc dần có những chuyển biến.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )