Môn Lịch Sử Lớp 8 Lập niên biểu gồm thời gian và sự kiện diễn biến cuộc chiến tranh phần 2 nhỏ trong phần 3 lớn trang 8 lớp 8 và bài 1(1773-1777) Các bạn

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Lập niên biểu gồm thời gian và sự kiện diễn biến cuộc chiến tranh phần 2 nhỏ trong phần 3 lớn trang 8 lớp 8 và bài 1(1773-1777)
Các bạn giúp mk nhé <3 Thank you Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 4 tháng 2022-08-23T04:48:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T04:49:22+00:00

  -12/1773: nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh, thực dân Anh ra lệnh đóng cảng.

  – tháng 9/1774 -> tháng 10/1774: Hội nghị Phi-la-den-phi-a đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí nhưng nhà vua không chấp nhận

  -4/1774: Chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc Anh và các nước thuộc địa Bắc Mĩ

  -4/7/1776: Tuyên ngôn Độc lập được công bố, thực dân Anh không chấp nhận, chiến tranh vẫn tiếp diễn

  -17/10/1777: Quân khởi nghĩa thắng 1 trận lớn ở Xa-ra-tô-ga

  -1783: thực dân Anh kí hiệp ước Véc-xai, công nhận độc lập của các thuộc địa. Chiến tranh kết thúc

  $@Maruko-chan$ 

  0
  2022-08-23T04:50:20+00:00

  ???? @ɷįᵰƫ ????

  mon-lich-su-lop-8-lap-nien-bieu-gom-thoi-gian-va-su-kien-dien-bien-cuoc-chien-tranh-phan-2-nho-t

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )