Môn Lịch Sử Lớp 8 _So sánh 2 cuộc khởi nghĩa Yên Thế và Hương Khê theo những nội dung sau : + Thời gian +Thành phần lãnh đạo + Mục tiêu đấu tran

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 _So sánh 2 cuộc khởi nghĩa Yên Thế và Hương Khê theo những nội dung sau :
+ Thời gian
+Thành phần lãnh đạo
+ Mục tiêu đấu tranh
+ Kết quả Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 3 tháng 2022-02-13T18:44:59+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-13T18:46:47+00:00

  a. giống nhau :
  +Thể hiện lòng yêu nước và ý chí đấu tranh chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc.
  +Lực lượng tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp là đông đảo quần chúng nhân dân lao động, chủ yếu là nông dân.
  + Cuối cùng đều bị thất bại vì thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối cách mạng đúng đắn .

  b. Khác nhau :

  + Thời gian

  Khởi nghĩa Yên Thế

  30 năm (1884 — 1913), trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

  Hương Khê

  hơn 10 năm (1885- 1895)

  +Thành phần lãnh đạo

  Khởi nghĩa Yên Thế

  Nông dân

  Hương Khê

  Quan lại, sĩ phu yêu nước

  + Mục tiêu đấu tranh

  Khởi nghĩa Yên Thế

  Chống Pháp, bảo vệ quê hương, làng xóm….

  Hương Khê

  Gíup vua đánh Pháp, khôi phục chế độ PK

  + Kết quả( nêu ở phần giống nhau)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )