Môn Lịch Sử Lớp 8 So sánh điểm giống nhau về hoàn cảnh lịch sử và khác nhau về kết quả các nước của Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á th

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 So sánh điểm giống nhau về hoàn cảnh lịch sử và khác nhau về kết quả các nước của Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á thế kỉ 18 đầu thế kỉ 20? vì sao có kết quả đó?
– Nêu nguyên Nhân Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 6 tháng 2022-05-29T04:27:09+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T04:28:49+00:00

  – Giống nhau về hoàn cảnh lịch sử: : Đều phát triển nông nghiệp mạnh mẽ

  – Khác nhau về kết quả: 

  + Ấn Độ, Trung Quốc trở thành nửa thuộc địa,nửa phong kiến 

  + Nhật Bản trở thành đế quốc thực dân phát triển mạnh mẽ

  – Nguyên nhân : 

  + Do Trung Quốc và Ấn Độ duy trì chế độ phong kiến mục nát

  + Nhật Bản thay đổi chế độ thành chủ nghĩa tư bản 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )