Môn Lịch Sử Lớp 8 trình bày giai đoạn 1 ( nêu rõ diễn ra chủ yếu ở đâu , kết quả ), giai đoan 2 ( nêu nét đặc biệt của giai đoạn này , đánh giá tính chất

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 trình bày giai đoạn 1 ( nêu rõ diễn ra chủ yếu ở đâu , kết quả ), giai đoan 2 ( nêu nét đặc biệt của giai đoạn này , đánh giá tính chất chính nghĩa hay phi nghĩa ) của chiến tranh thế giới thứ hai năm 1939- 1945 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 3 ngày 2022-05-09T07:43:20+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T07:44:24+00:00

  `+` giai đoạn `1` từ `1939-1943`

  `-` Diễn ra chủ yếu ở châu Âu về sau lan dang cả châu Á và khu vực Bắc Phi

  `-` kết quả : phát xít Đức đã chiếm được hầu hết các nước ở châu Âu ( trừ Anh và một vài nước trung lập )

  `-` chiến sự diễn ra trên khắp các mặt trận : mặt trận Tây Âu , mặt trận Xô-Đức , mặt trận châu Á – Thái Bình Dương và mặt trận Thái Bình Dương

  `-` Tháng `1-1942` , Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

  `+` giai đoạn `2` : `1943-1945`

  `-` nét đặc biệt của giai đoạn này là : cuộc phản công của Liên Xô và sự đầu hàng của Nhật Bản ngày `15-8-1945`

  `-` đánh giá : đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa vì nó không đem lại lợi ích mà chỉ toàn đem đến những thiệt hại , đau thương

  `#Harryisthebest`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )