Môn Lịch Sử Lớp 8 trình bày khái quát quá trình xâm lược của các nước đông á của thực dân phương tây

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 trình bày khái quát quá trình xâm lược của các nước đông á của thực dân phương tây Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 1 năm 2022-03-22T01:11:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T01:13:34+00:00

  Quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây:

  – Vào cuối thế kỉ XIX, nhân khi chế độ phong kiến ở Đông Nam Á đang suy yếu, các nước thực dân phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa vào khu vực này.

  – Thực dân Anh xâm chiếm Miến Điện, Mã Lai, Xin-ga-po, Bru-nây.

  – Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

  – Tây Ban Nha, sau đó là Mĩ chiếm Phi-líp-pin

  – Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a

  ⟹ Như vậy, vào nửa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tất cả các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm (Thái Lan) dều lần lượt trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

  0
  2022-03-22T01:13:47+00:00

  Vào cuối thế kỉ XIX, nhân khi chế độ phong kiến ở Đông Nam Á đang suy yếu, các nước thực dân phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa vào khu vực này.

  – Thực dân Anh xâm chiếm Miến Điện, Mã Lai, Xin-ga-po, Bru-nây.

  – Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

  – Tây Ban Nha, sau đó là Mĩ chiếm Phi-líp-pin

  – Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a.

  SUY RA Như vậy, vào nửa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tất cả các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm (Thái Lan) dều lần lượt trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )