Môn Lịch Sử Lớp 8 Trình bày nội dung chính của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam trong nửa cuối thế kỉ XIX. Từ hạn chế của những đề nghị cải cách đ

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 Trình bày nội dung chính của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam trong nửa cuối thế kỉ XIX. Từ hạn chế của những đề nghị cải cách đó, hãy rút ra bài học trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
5 ngày 2022-05-07T05:19:30+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T05:20:55+00:00

  `+` Nội dung :

  `-` năm `1868` , Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí ( Nam Định ) . Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ , phát triển buôn bán , chấn chỉnh quốc phòng

  `-` Năm `1872`, Viện thương bạc xin mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài

  `-` Đặc biệt , từ năm `1863` đến `1871` , Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì gửi lên triều đính `30` bản điều trần đề cập đến một loạt các vấn đề như : chấn chỉnh bộ máy quan lại , phát triển công thương nghiệp và tài chính , chỉnh đốn võ bị , mở rộng ngoại giao , cải tổ giáo dục …

  `-` Ngoài ra năm `1877` và năm `1882` , Nguyễn Lộ Trạch  còn dâng lên hai bản ” Thời vụ sách ” lên vua Tự Đức , đề nghị chấn hưng dân khí , khai thông dân trí , bảo vệ đất nước

  `+` những hạn chế của những cải cách :

  `-` mới chỉ đáp ứng phần nào yêu cầu của đất nước , chưa triệt để , toàn diện 

  `-` Còn diễn ra lẻ tẻ , chưa có sự thống nhất 

  `-` Chưa xác định và giải quyết đúng được những mâu thuẫn của nước ta lúc bấy giờ , chưa giải quyết được những vấn đề bên trong đó là mâu thuẫn giữa nhân dân ta và bọn đế quốc xâm lược và mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến

  `+` Bài học 

  `-` Đổi mới , xây dựng phải toàn diện

  `-` Phải xuất phát từ những vấn đề cơ bản nhất , giải quyết những cái thiết yếu nhất

  `-` Đổi mới cần toàn diện , đầy đủ về mọi mặt

  `-` Khi đổi mới cần xuất phát từ nguyên vọng của nhân dân , còn nhân dân thì phải tin tưởng người lãnh đạo 

  ….. 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )