Môn Lịch Sử Lớp 9 À mik đang cần câu trả lời gấp , các bạn giúp mik đc k

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 À mik đang cần câu trả lời gấp , các bạn giúp mik đc k Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-lich-su-lop-9-a-mik-dang-can-cau-tra-loi-gap-cac-ban-giup-mik-dc-k

in progress 0
5 phút 2022-07-30T14:46:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-07-30T14:48:17+00:00

  Trong bối cảnh chung của các Châu Á đang bị thực dân Phương Tây xâm lược, Nhật Bản đã thực hiện những chính sách đổi mới để đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa
  Tháng 1/1868, Thiên Hoàng Minh Trị đã tiến hành cải cách duy tân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội
  Về chính trị : Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, giai cấp tư sản có vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền, tổ chức chính phủ theo kiểu phương tây. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, dời kinh đô về Tokyo
  Về kinh tế: cho phép mua bán ruộng đất, thống nhất thị trường tiền tệ, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn
  Về quân sự: tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương tây, mời chuyên gia nước ngoài giúp đỡ trong chế tác súng, đóng thuyền
  Về giáo dục: Thực hiện chính sách giáo dục bắt buột, chú trọng khoa học, công nghệ, đưa học sinh giỏi ra nước ngoài du học
  Nhờ những chính sách kịp thời và đúng đắn đó đã đưa Nhật thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và trở thành cường quốc tư bản chủ nghĩa đầu tiên ở Châu Á
  Liên hệ Việt Nam thời kì này: Trước sự khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến và nguy cơ bị chủ nghĩa thực dân xâm lược, triều Nguyễn vẫn duy trì chính sách “bế quan tỏa cảng ” bảo thủ phản động, hậu quả là đất nước suy yếu trầm trọng, sức dân sức nước hao mòn, mất khả năng phòng thủ trước họa xâm lược của phương Tây
  Cho mình xin ctlhn nha

  0
  2022-07-30T14:48:19+00:00

  * Hoàn cảnh:
  – Tình trang khủng hoảng bế tắc của chế độ phong kiến.
  – Các nước đế quốc tăng cường can thiệp vào Nhật bản, âm mưu xâm lược nước này.
  – Tình hình đó đặt ra cho nước này hai sự lựa chọn: Hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để trở thành miếng mồi cho thực dân phương Tây, hoặc canh tân để phát triển đất nước.
  – Đây là tình trạng chung của hầu hết các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
  – Tháng 1/1868, Thiên hoàng Minh Trị thực hiện cải cách nhằm đưa đất nước Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.
  * Nội dung: Cuộc Duy tân Minh Trị, được tiến hành trên nhiều lĩnh vực:
  – Về kinh tế: Chính phủ đã thi hành nhiều cải cách như thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống … phục vụ giao thông liên lạc.
  – Về chính trị, xã hội: Chế độ nông nô được bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm Chính quyến để thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.
  – Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng…
  * Kết quả: Đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.
  * Tính chất: Cuộc Duy Tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.
  * Ý nghĩa: Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đưa Nhặt Bản trở thành một nước có nền kinh tế công – thương nghiệp phát triển nhất ở châu Á, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền của Nhật Bản trước sự xâm lược của đế quốc phương, Tây.

  Liên hệ Việt Nam thời kì này: Trước sự khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến và nguy cơ bị chủ nghĩa thực dân xâm lược, triều Nguyễn vẫn duy trì chính sách “bế quan tỏa cảng ” bảo thủ phản động, hậu quả là đất nước suy yếu trầm trọng, sức dân sức nước hao mòn, mất khả năng phòng thủ trước họa xâm lược của phương Tây 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )