Môn Lịch Sử Lớp 9 Câu 8 : Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực Tây Âu? A. Các nước Tây Âu có chung một nền văn minh, trình độ kinh tế

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Câu 8 : Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực Tây Âu?
A. Các nước Tây Âu có chung một nền văn minh, trình độ kinh tế không chênh lệch nhiều.
B. Các nước cần thống nhất và mở rộng thị trường để cạnh tranh với Nhật Bản và Mĩ.
C. Muốn thoát dần sự lệ thuộc vào Mĩ.
D. Muốn thành lập trung tâm kinh tế chính trị chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
Câu 10 : Quyết định nào của hội nghị Ian-ta đã tác động đến tình hình thế giới sau 1945 như thế nào?
A. Hình thành trật tự mới đa cực nhiều trung tâm.
B. Trật tự hai cực được xác lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.
C. Mĩ muốn xác lập trật tự đơn cực do Mĩ chi phối và khống chế..
D. Một khuôn khổ trật tự đa cực mới hình thành do Mĩ và Liên Xô chi phối. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 6 ngày 2022-05-08T20:20:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Lịch Sử Lớp 9 Câu 8 : Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực Tây Âu? A. Các nước Tây Âu có chung một nền văn minh, trình độ kinh tế

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Câu 8 : Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực Tây Âu?
A. Các nước Tây Âu có chung một nền văn minh, trình độ kinh tế không chênh lệch nhiều.
B. Các nước cần thống nhất và mở rộng thị trường để cạnh tranh với Nhật Bản và Mĩ.
C. Muốn thoát dần sự lệ thuộc vào Mĩ.
D. Muốn thành lập trung tâm kinh tế chính trị chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
Câu 10 : Quyết định nào của hội nghị Ian-ta đã tác động đến tình hình thế giới sau 1945 như thế nào?
A. Hình thành trật tự mới đa cực nhiều trung tâm.
B. Trật tự hai cực được xác lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.
C. Mĩ muốn xác lập trật tự đơn cực do Mĩ chi phối và khống chế..
D. Một khuôn khổ trật tự đa cực mới hình thành do Mĩ và Liên Xô chi phối. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
7 ngày 2022-05-08T18:16:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T18:18:03+00:00

  Câu 8 : đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực Tây Đáp án : C. Vì : muốn thoát dần sự lệ thuộc vào mĩ là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực Tây âu Câu 10 : quyết định nào của hội nghị lan- ta tác động đến tình hình kinh thế giới sau 1945 như thế nào ? Đáp án : C. Vì : quyết định nào của hội nghị lan- ta tác động đến tình hình kinh thế giới sau 1945 làm cho mĩ m xác nhập trật tự đơn cực do mĩ chi phối và khống chế

  0
  2022-05-08T18:18:41+00:00

  xin hay nhất

  no copy 

  mon-lich-su-lop-9-cau-8-dau-khong-phai-la-nguyen-nhan-dan-den-lien-ket-khu-vuc-tay-au-a-cac-nuoc

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )