Môn Lịch Sử Lớp 9 Chính sách đối nội và đối ngoại của mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 ? em có nhận xét gì?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Chính sách đối nội và đối ngoại của mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 ? em có nhận xét gì? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 4 tháng 2022-11-21T20:54:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T20:56:21+00:00

  * Chính sách đối nội của Mĩ sau CTTG thứ hai:

  – Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà thay nhau lên cầm quyền ở Mĩ. Tuy bề ngoài hai đảng này có vẻ đối lập nhau, nhưng thực chất đều thống nhất trong chính sách đối nội và đối ngoại nhằm: phục vụ lợi ích của các tập đoàn tư bản độc quyền kếch sù ở Mĩ.

  – Để phục vụ mưu đó bá chủ thế giới, những năm đầu tiên sau chiến tranh:

  + Ban hành hàng loạt đạo luật phản động như cấm Đảng Cộng sản Mĩ họat động

  + Chống lại phong trào đình công và loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy Nhà nước.

  – Tuy sau này do áp lực đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, một vài đạo luật đã phải hủy bỏ, nhưng chính quyền của các đời tổng thống vẫn tiếp tục thực hiện hàng – loạt chính sách nhằm ngăn cản phong trào công nhân, thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc đối với người da đen và da màu…

  – Mặc dù gặp không ít khó khăn trở ngại, các phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Mĩ vẫn tiếp tục và có thời kì bùng lên dữ dội như các “mùa hè nóng bỏng” của người da đen diễn ra trong những năm 1963, 1969 – 1975, phong trào phản chiến trong những năm Mĩ xâm lược Việt Nam 1969 – 1972…

  * Chính sách đối ngoại của Mĩ sau CTTG thứ hai:

  – Với một tiềm lực kinh tế – quân sự to lớn. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “chiến lược toàn cầu” nhằm:

  + Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

  + Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.

  + Thiết lập sự thống trị trên tòan thế giới.

  – Mĩ đã tiến hành “viện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước nhận viện trợ, lập các khối quân sự, gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược…

  – Tuy đã thực hiện được một số mưu đồ, nhưng Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại nặng nề, tiêu biểu là thất bại của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

  *Nhận xét: Trải qua nhiều đời Tổng thống với nhiều học thuyết khác nhau nhưng chính sách đối ngoại của Mĩ vẫn nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới, chống lại Liên Xô và phe XHCN,  đàn áp phong trào CM trên thế giới và khống chế các nước tư bản đồng minh.

  0
  2022-11-21T20:56:23+00:00

  * Về đối nội:

  – Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà thay nhau lên cầm quyền ở Mĩ. Tuy bề ngoài hai đảng này có vẻ đối lập nhau, nhưng thực chất đều thống nhất trong chính sách đối nội và đối ngoại nhằm: phục vụ lợi ích của các tập đoàn tư bản độc quyền kếch sù ở Mĩ.

  – Để phục vụ mưu đó bá chủ thế giới, những năm đầu tiên sau chiến tranh:

  + Ban hành hàng loạt đạo luật phản động như cấm Đảng Cộng sản Mĩ họat động

  + Chống lại phong trào đình công và loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy Nhà nước.

  – Tuy sau này do áp lực đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, một vài đạo luật đã phải hủy bỏ, nhưng chính quyền của các đời tổng thống vẫn tiếp tục thực hiện hàng – loạt chính sách nhằm ngăn cản phong trào công nhân, thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc đối với người da đen và da màu…

  – Mặc dù gặp không ít khó khăn trở ngại, các phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Mĩ vẫn tiếp tục và có thời kì bùng lên dữ dội như các “mùa hè nóng bỏng” của người da đen diễn ra trong những năm 1963, 1969 – 1975, phong trào phản chiến trong những năm Mĩ xâm lược Việt Nam 1969 – 1972..

  * Về đối ngoại:

  – Với một tiềm lực kinh tế – quân sự to lớn. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “chiến lược toàn cầu” nhằm:

  + Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

  + Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.

  + Thiết lập sự thống trị trên tòan thế giới.

  – Mĩ đã tiến hành “viện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước nhận viện trợ, lập các khối quân sự, gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược…

  – Tuy đã thực hiện được một số mưu đồ, nhưng Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại nặng nề, tiêu biểu là thất bại của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )