Môn Lịch Sử Lớp 9 Giải thích vì sao nhật đảo chính pháp?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Giải thích vì sao nhật đảo chính pháp? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 3 tháng 2022-02-23T00:03:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-23T00:05:04+00:00

  Nhật đảo chính Pháp vì : 

  – Trên thế giới : Chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc , nước Pháp được giải phóng 

  – Ở Mặt trận Thái Bình Dương : phát xít Nhật khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh – Mĩ trên bộ cũng như trren mặt biển 

  – Ở Đông Dương : Thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động , đợi quân Đồng minh kéo vào đánh Nhật 

  → Trước tình thế đó , Nhật đã làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )