Môn Lịch Sử Lớp 9 Hãy kể tên những tổ chức Liên Hợp quốc đang hoạt động ở Việt Nam mà em biết (ít nhất 5 tổ chức).

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Hãy kể tên những tổ chức Liên Hợp quốc đang hoạt động ở Việt Nam mà em biết (ít nhất 5 tổ chức). Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 4 tháng 2022-11-21T23:52:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T23:53:30+00:00

  -Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations)
  – Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
  – Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc ( UNICEF, United Nations Children’s Fund)
  -Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION)
  – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO, The International Labour Organization)
  – Tổ chức Di dân quốc tế (IOM, The International Organization for Migration)

  0
  2022-11-21T23:53:38+00:00

  Tổ chức Y tế thế giới WOW

  Tổ chức  lao động Quốc tế

  Tổ chức di dân quốc tế 

  Chương trình phối hợp LHQ và AIDS

  Tổ chức giáo dục, văn hóa, khoa học của LHQ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )