Môn Lịch Sử Lớp 9 Hãy nêu tóm tắt các xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh”. Trước xu thế đó, nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta là gì?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Hãy nêu tóm tắt các xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh”. Trước xu thế đó, nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta là gì? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 4 tháng 2022-01-13T08:20:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T08:22:11+00:00

  * Các xu thế

  – Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”.

  – Hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.

  – Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực” làm bá chủ thế giới. Nhưng trong bối cảnh lúc đó, Mĩ không dễ dàng thực hiện được tham vọng đó.

  – Tình hình chính trị ở nhiều khu vực không ổn định, diễn ra các cuộc nội chiến, xung đột. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường.

  * Nhiệm vụ 

  – Tập trung phát triển nền kinh tế mạnh, bền vững để đưa đất nước đi lên hội nhập với quốc tế.

  – Khẳng định vị trí chính trị quốc gia trên trường quốc tế, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

  0
  2022-01-13T08:22:32+00:00

  Những xu thế phát triển của thế giới ngày nay bao gồm:

  – Xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

  – Xác lập một Trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm.

  – Các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

  – Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.

  ⟹ Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.


  NHIỆM VỤ : – Tập trung phát triển nền kinh tế mạnh, bền vững để đưa đất nước đi lên hội nhập với quốc tế, bởi kinh tế là nội dung chính trị quan hệ quốc tế.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )