Môn Lịch Sử Lớp 9 Hãy trình bày khái quát về phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Hãy trình bày khái quát về phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 4 ngày 2022-05-08T16:51:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T16:52:43+00:00

  * giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

  +sau khi được tin phát xít Nhật đầu hàng , nhân dân nhiều nước Đông Nam Á đã nổi dậy tiến hành khởi nghĩa vũ trang … tiểu biểu là 3 nước In-đô-nê-xi-a , Việt Nam và Lào

   Đông Nam Á : In-đô-nê-xi-a ( 17/8/1945) ; Việt Nam ( 2/9/1945) ; Lào ( 12/10/1945) giành độc lập dân tộc

   phong trào lan nhanh sang các nước ở Nam Á và Bắc Phi

   Nam Á : Ấn Độ ( 1946 – 1950) giành độc lập dân tộc

   Châu Phi : Ai Cập ( 1952) ; An-giê-ri ( 1954 – 1962) ; 17 nước châu phi ( 1960) giành độc lập dân tộc

  Mĩ La tinh : Cu-ba ( 1/1/1959) giành độc lập , chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ

  → hệ thống thuộc địa : tới giữa những năm 60 của thế kỉ XX , hệ thống chủ nghĩa đế quốc – thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ . Đến năm 1967 , hệ thống thuộc địa chỉ còn 52 triệu km² với 35 triệu dân tập trung ở miền Nam châu Phi

  0
  2022-05-08T16:53:06+00:00

  `+` khái quát về phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX 

  `-` Ngay sau khi được tin Nhật Bản đầu hàng đồng minh  các nước ở Đông Nam Á đã nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền , cụ thể : 

  `-` Ngày `17-8-1945` , In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập 

  `-` Ngày `2-9-1945` , Việt Nam giành được độc lập

  `-` Ngày `12-10-1945` , Lào đã giành được độc lập

  → Phong trào giải phóng dân tộc đã lan nhanh sang các nước Nam Á và Bắc Phi :

  `-` Năm `1946-1949` , Ấn Độ giành được độc lập

  `-` năm `1952` , Ai Cập giành độc lập

  `-` Năm `1954-1962` , An-giê-ri giành được độc lập

  `-` Năm `1960` , `17` nước châu Phi giành được độc lập

  `-` Ngày `1-1-1959` , cuộc cách mạng của nhân dân Cu-ba dưới sự chỉ huy của Phi-đen Cát-xto-ro đã giành thắng lợi

  ⇒ Như vậy tới những năm `60` của thế kỉ `XX` , hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )