Môn Lịch Sử Lớp 9 hoàn cảnh ra đời của hội đồng tương trợ kinh tế SEV và tổ chức hiệp ước Vác-sa-va

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 hoàn cảnh ra đời của hội đồng tương trợ kinh tế SEV và tổ chức hiệp ước Vác-sa-va Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 7 tháng 2022-08-20T14:19:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-08-20T14:21:14+00:00

  – Sự ra đời của SEV :

  + Tháng 1/1949 ; SEV được thành lập với sự tham gia của các nước XHCN : Liên Xô ; Ba Lan ; Rumani ; Tiệp Khắc ; ….

  – Sự ra đời của Vác sa va :

  + Tháng 5/1955 ; Liên Xô và các nước thành viên kí hiệp ước Vác sa va ; với mục đích thành lập một tổ chức phòng thủ chung đưa Liên Xô trở thành chỉ huy lực lượng vũ trang của các nước thành viên.

  `@Sano`

  $\text{Chúc bn hok tốt}$

  0
  2022-08-20T14:21:27+00:00

  #Hoàn cảnh ra đời của hồi đồng tương trợ kinh tế SEV:

  Ngày 8 – 1 – 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (thường gọi tắt là SEV) được thành lập với sự tham gia của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu là: Liên Xô, Anbani, Ba Lan, Bungari, Hungari, Tiệp Khắc, Rumani; năm 1950, kết nạp thêm Cộng hòa dân chủ Đức.

  – Mục tiêu:

  + Tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

  + Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kĩ thuật.

  + Thu hẹp dần sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.

  + Không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân.

  #Hoàn cảnh ra đời của tổ chức hiệp ước :vác -sa-va: Để chống lại âm mưu gây chiến, xâm lược của NATO (4/1949) do Mĩ cầm đầu. Ngày 14/5/1955, tổ chức hiệp ước Vácsava được thành lập.

   Tính chất : Đây là liên minh phòng thủ quân sự, chính trị của Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm giữ gìn hoà bình an ninh của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, nhằm giữ gìn an ninh cho các nước thành viên, duy trì hoà bình ở Đông Âu và cũng cố tình hữu nghị, sự hợp tác của các nước chủ nghĩa xã hội.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )