Môn Lịch Sử Lớp 9 Lịch sử 9 trong bài 11: Tại sao nói hợp tác, phát triển kinh tế vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với Việt nam? _________ giúp e vớ

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Lịch sử 9 trong bài 11: Tại sao nói hợp tác, phát triển kinh tế vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với Việt nam?
_________
giúp e với ạ, cần gấp để thi liền. vote 5* và ctlhn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 12 tháng 2022-05-07T15:25:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T15:26:38+00:00

  nói hòa bình , hợp tác và phát tiển vừa là thời cơ , vùa là thách thức của các dân tộc vì :

  * , thời cơ :

  -đối với tất cả các dân tộc có điều kiện, nhu cầu để hội nhập quốc tế , đây chính là 1 cơ hội lớn đê tạo điều kiện cho các dân tộc có thể tao đổi, giao lưu , mở rộng thị trường với các dân tộc khác 

  – tiếp thu KH-KT tiên tiến , thu hút vốn đàu tư nước ngoài , rút ngắn khoảng cách giữa các dân tộc trên thế giới 

  – hợp tác , giao lưu VH-GD , góp phần củng cố, nâng cao vị trí trên thị trường quốc tế
  * thách thức 

  – đối với các dân tộc vẫn còn đói nghèo , chưa phát triển thì đây là 1 thách thức lớn 

  – sự chếnh lệch về trình độ phát triển , sự cạnh tranh quyết liệt khi hội nhập , nếu không nắm bắt thời cơ chuyển giao sẽ càng tụt hậu xa hơn

  – việc giữ gìn bản sắc VH dân tộc gặp rất nhiều khó khăn

  0
  2022-05-07T15:26:51+00:00

  Tại sao nói hợp tác, phát triển kinh tế vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với Việt Nam?

  * Thời cơ:
  – Các nước có điều kiện để hội nhập vào nền kinh tế của thế giới và khu vực, có điều kiện rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
  * Thách thức:
  – Nếu không chớp thời cơ để phát triển sẽ tụt hậu, hội nhập sẽ hòa tan.
  – Hội nhập với thế giới nhưng các nước cần giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.
  ⟹ Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách, đường lối phù hợp đưa đất nước từng bước phát triển hoà nhập dần vào đời sống khu vực và thế giới.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )