Môn Lịch Sử Lớp 9 So sánh tình hình chung của Châu Á và Châu Phi năm 1945 đến nay

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 So sánh tình hình chung của Châu Á và Châu Phi năm 1945 đến nay Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 7 tháng 2022-05-08T08:07:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T08:08:08+00:00

   Giống:

  – Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi phát triển mạnh mẽ. Lần lượt các nước đã giành được độc lập.

  – Sau khi giành được độc lập, các nước tập trung phát triển kinh tế – xã hội.

  * Khác:

  – Châu Á:

  + Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á giành thắng lợi ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó, lại tiếp tục đấu tranh chống sự xâm lược trở lại của thực dân phương Tây. VD: các nước Đông Dương.

  + ASEAN được thành lập và hoạt động có hiệu quả. 

  + Sau khi giành được độc lập, nhiều nước đã đạt được sự tăng trường nhanh chóng về kinh tế. Như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan => Nhiều người dự đoán “thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á”.

  – Châu Phi:

  + Sau khi giành độc lập, châu Phi tiếp tục đấu tranh chống chế độ Apacthai.

  + Các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đói nghèo, lạc hậu.

  + Từ cuối những năm 80, tình hình châu Phi ngày càng khó khăn và không ổn định như: Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần vả bệnh tật…

  0
  2022-05-08T08:08:22+00:00

  So sánh tình hình chung của Châu Á và Châu Phi năm 1945 đến nay

  Giống nhau:

  – Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi phát triển mạnh mẽ. Lần lượt các nước đã giành được độc lập.

  – Sau khi giành được độc lập, các nước tập trung phát triển kinh tế – xã hội.

  Khác nhau: 

  – Châu Á:

  + Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á giành thắng lợi ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó, lại tiếp tục đấu tranh chống sự xâm lược trở lại của thực dân phương Tây. VD: các nước Đông Dương.

  + Asean được thành lập và hoạt động có hiệu quả. 

  + Sau khi giành được độc lập, nhiều nước đã đạt được sự tăng trường nhanh chóng về kinh tế. Như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan= Nhiều người dự đoán “thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á”.

  – Châu Phi:

  + Sau khi giành độc lập, châu Phi tiếp tục đấu tranh chống chế độ Apacthai.

  + Các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đói nghèo, lạc hậu.

  + Từ cuối những năm 80, tình hình châu Phi ngày càng khó khăn và không ổn định như: Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần vả bệnh tật…

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )