Môn Lịch Sử Lớp 9 Tại sao tổ chức ASEAN ra đời? Mục tiêu của ASEAN là gì? Vì sao Việt Nam gia nhập ASEAN là thời cơ?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Tại sao tổ chức ASEAN ra đời? Mục tiêu của ASEAN là gì? Vì sao Việt Nam gia nhập ASEAN là thời cơ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 4 ngày 2022-05-08T16:08:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-05-08T16:09:56+00:00

  Chúc bạn học siêu tốt

  tổ chức ASEAN ra đời 

  – Yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các nước sau khi giành độc lập.

  – Để cùng nhau hợp tác phát triển kinh tế, đồng thời hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực (Nhất là nước Mĩ).

  ( Nếu là hay tìm hiểu lịch sử thì thực ra tổ chức Asian do Mỹ lập ra gồm các nước chư hầu Thái, Sin, Indo,… ra đời nhằm mục đích bao vậy cấm vận nền Kt Việt Nam)

  Mục tiêu của ASEAN

  Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

  Việt Nam gia nhập ASEAN là thời cơ

  – Có điều kiện học hỏi các kinh nghiệm , hội nhập nền kinh tế tiên tiến của các nước trong khu vực .

  – Sẽ học hỏi , sẽ hội nhập được với nền văn hóa khoa học kĩ thuật của các nước tiên tiến trong khu vực .

  0
  2022-05-08T16:10:11+00:00

   – Hoàn cảnh ra đời:

  – Các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.

  – Đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

  – Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

  => Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.

  => Ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

   – Mục tiêu của ASEAN là:

  • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước thành viên.
  • Xây dựng khu vực có nền hòa bình, ổn định.
  • Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ và bất đồng, khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài.
  • Tất cả những mục tiêu trên với mong muốn hướng tợi sự đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

   – Việt Nam gia nhập ASEAN  là thời cơ vì :

   -Thời cơ 

    +Việt Nam có cơ hội để hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới 

    +Việt Nam có điều kiện để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng, quản lí đất nước, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài 

    +tiếp thu những tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến 

  ->Từ đó làm cho nền kinh tế của nước ta rút dần khoảng cách với các nước trong khu vực và thế giới 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )