Môn Lịch Sử Lớp 9 Vì sao Mĩ thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh(1969-1973)? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong các c

Question

Môn Lịch Sử Lớp 9 Vì sao Mĩ thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh(1969-1973)? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong các chiến lược đó như thế nào? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 1 năm 2022-01-06T18:36:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T18:37:34+00:00

  1. Âm mưu

  – Tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”, giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường.

  2. Thủ đoạn và hành động

  – “Việt Nam hóa chiến tranh” được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, phối hợp về hỏa lực và không quân Mĩ, vẫn do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn quân sự.

  – Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn để mở các cuộc hành quân xâm lược Campuchia và tăng cường chiến tranh với Lào.

  Dùng ngoại giao thỏa hiệp với Liên Xô và Trung Quốc để cô lập cách mạng Việt Nam với thế giới. 

  1. Âm mưu

  – Âm mưu cơ bản là “Dùng người Việt đánh người Việt”.

  2. Thủ đoạn (Hành động của Mĩ – Diệm)

  – Đề ra kế hoạch Staley – Taylor, bình định miền Nam trong 18 tháng.

  + Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Sài Gòn.

  + Tiến hành dồn dân lập “Ấp chiến lược” – xương sống của “Chiến tranh đặc biệt”, trang bị hiện đại, sử dụng phổ biến các chiến thuật mới như “trực thăng vận” và “thiết xa vận”.

  + Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam (MACV).

  – Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành nhiều hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

  #chuc hoc tot

  0
  2022-01-06T18:37:35+00:00

  vì mĩ nhằm từng bước chuyển trách nhiệm tiến hành chiến tranh cho chính quyền và quân lực Việt Nam Cộng hòa để Mỹ có thể rút dần quân về nước nhưng vẫn giữ được miền Nam Việt Nam, và cả bán đảo Đông Dương trong tầm ảnh hưởng của Mỹ

  1. Âm mưu:

  – Tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”, giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường.

  2. Thủ đoạn và hành động: 

  – “Việt Nam hóa chiến tranh” được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, phối hợp về hỏa lực và không quân Mĩ, vẫn do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn quân sự.

  – Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn để mở các cuộc hành quân xâm lược Campuchia và tăng cường chiến tranh với Lào.

   Dùng ngoại giao thỏa hiệp với Liên Xô và Trung Quốc để cô lập cách mạng Việt Nam với thế giới. 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )