Môn Ngữ Văn Lớp 10 Nêu cảm nhận của em về bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 10 Nêu cảm nhận của em về bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 25 phút 2022-09-20T10:22:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T10:24:09+00:00

  DÀN Ý

  A, MB

  – giới thiệu tác giả Thân Nhân Trung: đỗ Tiến sĩ năm 1469, là người nổi tiếng văn chương trong hội tao đàn thời Hậu Lê, được Lê Thánh Tông trọng dụng

  – Hoàn cảnh sáng tác của văn bản “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”: Năm 1484, Thân Nhân Trung đã soạn bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu đại bảo thứ 3 (1442) khắc trên bia tiến sĩ ở Hà Nội. Văn bản có thể loại là văn bia, là loại văn khắc trên bia đá nhằm ghi chép những sự việc trọng đại hoặc tên tuổi những người có công đức lớn để lưu truyền cho đời sau.

  – Văn bản đã thể hiện quan điểm của tác giả về tầm quan trọng của nhân tài đối với sự phát triển của một quốc gia, dân tộc

  B, TB

  1. Nội dung

  a, Phần 1: từ đầu đến làm đến mức cao nhất: nêu lên giá trị của hiền tài đối với đất nước

  – Câu nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đã đề cao được tầm quan trọng của việc trọng dụng nhân tài đối với vận mệnh của 1 quốc gia đất nước.

  – “Hiền tài” là những con người tài giỏi, đầy đủ đức tài đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

  – “Nguyên khí” là thứ cốt lõi làm nên sự thịnh vượng, phát triển của 1 quốc gia. So sánh “người hiền tài” với nguyên khí quốc gia, tiến sĩ Thân Nhân Trung đã khẳng định sức mạnh của sự đóng góp của người tài đối với đất nước. Sự phát triển đi lên, tiến bộ của 1 quốc gia dân tộc phụ thuộc vào việc nhân tài ở đất nước đó đóng góp và được trọng dụng ra sao. Những người có tài có đức sẽ luôn đóng góp và giúp đất nước đi lên.

  – Chính vì vậy, mỗi nhà nước hay bất triều đại nào đều cần sự coi trọng và tận dụng triệt để được khả năng của những người tài giỏi. Tóm lại, dòng chữ “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” khẳng định tầm quan trọng của nhân tài đối với đất nước, cũng như là lời nhắn nhủ hậu thế phải học thật chăm chỉ để thành những người hiền tài.

  – Câu nói này đã trở thành 1 câu nói nổi tiếng được lưu truyền từ bao đời nay nhằm đề cao vai trò của nhân tài đối với sự phát triển của 1 dân tộc

  b, Phần 2: còn lại: trình bày ý nghĩa dựng bia khắc tên người tài

  Tác giả đã chỉ ra những mục đích của việc dựng bia khắc tên người tài là:

  – Lưu danh những người hiền tài có công với đất nước để tiếng thơm muôn đời, trở thành những tấm gương cho thế hệ mai sau noi theo, thể hiện sự tôn trọng
  – Để cho kẻ sĩ nhìn mà noi theo và thể hiện sự răn dạy đối với những người mới đỗ tiến sĩ và những kẻ sĩ trong thiên hạ
  – Những người mới đỗ sẽ học được cách sống, cách làm việc và cách cư xử để củng cố vận mệnh của đất nước, tránh việc ác và làm những việc thiện

  – Khuyến khích kẻ sĩ trong thiên hạ thấy đó mà đem sức mình ra để cống hiến cho đất nước đặc biệt là giữ vững nhân cách của mình

  2, Nghệ thuật:

  Tác giả đã sử dụng lời lẽ thuyết  phục cùng từ ngữ chọn lọc để thể hiện tư tưởng của mình

  C, KB

  BÀI LÀM

  Tác giả Thân Nhân Trung: đỗ Tiến sĩ năm 1469, là người nổi tiếng văn chương trong hội tao đàn thời Hậu Lê, được Lê Thánh Tông trọng dụng. Hoàn cảnh sáng tác của văn bản “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” là vào năm 1484, Thân Nhân Trung đã soạn bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu đại bảo thứ 3 (1442) khắc trên bia tiến sĩ ở Hà Nội. Văn bản có thể loại là văn bia, là loại văn khắc trên bia đá nhằm ghi chép những sự việc trọng đại hoặc tên tuổi những người có công đức lớn để lưu truyền cho đời sau. Văn bản đã thể hiện quan điểm của tác giả về tầm quan trọng của nhân tài đối với sự phát triển của một quốc gia, dân tộc.

  Văn bản được chia làm 2 phần. Phần 1 là từ đầu đến làm đến mức cao nhất: nêu lên giá trị của hiền tài đối với đất nước. Câu nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đã đề cao được tầm quan trọng của việc trọng dụng nhân tài đối với vận mệnh của 1 quốc gia đất nước. “Hiền tài” là những con người tài giỏi, đầy đủ đức tài đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. “Nguyên khí” là thứ cốt lõi làm nên sự thịnh vượng, phát triển của 1 quốc gia. So sánh “người hiền tài” với nguyên khí quốc gia, tiến sĩ Thân Nhân Trung đã khẳng định sức mạnh của sự đóng góp của người tài đối với đất nước. Sự phát triển đi lên, tiến bộ của 1 quốc gia dân tộc phụ thuộc vào việc nhân tài ở đất nước đó đóng góp và được trọng dụng ra sao. Những người có tài có đức sẽ luôn đóng góp và giúp đất nước đi lên. Chính vì vậy, mỗi nhà nước hay bất triều đại nào đều cần sự coi trọng và tận dụng triệt để được khả năng của những người tài giỏi. Tóm lại, dòng chữ “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” khẳng định tầm quan trọng của nhân tài đối với đất nước, cũng như là lời nhắn nhủ hậu thế phải học thật chăm chỉ để thành những người hiền tài. Câu nói này đã trở thành 1 câu nói nổi tiếng được lưu truyền từ bao đời nay nhằm đề cao vai trò của nhân tài đối với sự phát triển của 1 dân tộc. Phần 2 là phần còn lại đã trình bày ý nghĩa dựng bia khắc tên người tài. Tác giả đã chỉ ra những mục đích của việc dựng bia khắc tên người tài là: Lưu danh những người hiền tài có công với đất nước để tiếng thơm muôn đời, trở thành những tấm gương cho thế hệ mai sau noi theo, thể hiện sự tôn trọng; Để cho kẻ sĩ nhìn mà noi theo và thể hiện sự răn dạy đối với những người mới đỗ tiến sĩ và những kẻ sĩ trong thiên hạ; Những người mới đỗ sẽ học được cách sống, cách làm việc và cách cư xử để củng cố vận mệnh của đất nước, tránh việc ác và làm những việc thiện; Khuyến khích kẻ sĩ trong thiên hạ thấy đó mà đem sức mình ra để cống hiến cho đất nước đặc biệt là giữ vững nhân cách của mình

  Về nghệ thuật, tác giả đã sử dụng thành công lời lẽ thuyết  phục cùng từ ngữ chọn lọc để thể hiện tư tưởng của mình qua câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”

  Tóm lại, văn bản “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” là văn bản có giá trị và sức sống lâu bền của Thân Nhân Trung về việc nhấn mạnh vai trò của người tài đối với quốc gia, dân tộc.

  0
  2022-09-20T10:24:20+00:00

  Bài “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” được trích trong bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) do Thân Nhân Trung soạn năm 1484 thời Hồng Đức. Bài kí này được khắc đá hiện còn ở Văn miếu (Hà Nội).

  Thân Nhân Trung tự là Hậu Phủ quê ở Yên Dũng, Bắc Giang, đỗ Tiến Sĩ làm quan dưới thời Hồng Đức có văn tài lỗi lạc, đức trọng tài cao từng được vua Lê Thánh Tông tin dùng ban chức “Tao đàn phó nguyên suý”. Câu mở đầu cho ta biết Thân Nhân Trung được vua Lê Thánh Tông uỷ thác cho trọng trách. Một cách nói vừa kính cẩn, vừa khiêm nhường:

  “Tôi dẫu nông cạn, vụng về, nhưng đâu dám từ chối, xin kính cẩn chắp tay cuối đầu mà làm bài kí rằng …”.

  Các tiến sĩ được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu là những hiền tài, những người học rộng, tài cao và có đạo đức. Tác giả coi “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” khẳng định nguyên khí có hệ trọng với sự thịnh suy, hưng vong của đất nước. Cách lập luận của tác giả rất chặc chẽ và đầy sức thuyết phục:

  “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”.

  Câu văn đẹp, ý tưởng sâu sắc, ngôn từ trang nhã, phép đối của thể văn cổ biền ngẫu được vận dụng tài tình. Từ xưa đến nay, câu văn này được nhiều nhà viết sử nhắc lại, được nhiều người ghi nhớ và truyền tụng, càng đọc càng suy ngẫm, ta càng thấy rõ: khi hiền tài xuất hiện như hoa mùa xuân thì quốc gia cường thịnh, khi “tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu” thì vận nước khó khăn, yếu hèn.

  Tiếp theo Thân Nhân Trung nói về sự quan tâm đào tạo nhân tài là chính sách hàng đầu, là điều quan tâm đặc biệt: ‘Vì vậy, các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí” làm việc đầu tiên. Triều đình nhà Lê, từ năm 1439 trở đi đã có nhiều việc làm biệt đãi và quý trọng kẻ sĩ. Nào là “đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật”. Nào là “nêu tên ở tháp Nhạn, ban cho danh hiệu Long hổ, bày tiệc Vân hỉ”. Sau mỗi khoa thi kén được nhiều tiến sĩ, trạng nguyên, “Triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất”. Đó là các việc như đặt ra lệ xướng danh, yết bảng, ban mũ áo, cấp ngựa, đãi yến và vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao.

  Làm thế vẫn chưa đủ, nên vua Lê Thánh Tông, vị thánh minh lại cho khắc tên các tiến sĩ vào bia đá đặt ở cửa Hiền Quan (Quốc Tử Giám) nhằm mục đích “khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua”. ý nghĩa sâu xa của việc “dựng đá đề danh ở cửa Hiền Quan” thể hiện việc đào tạo và bồi dường nhân tài, ươm nguồn nguyên khí quốc gia, dược tổ tiên ông cha ta đặc biệt coi trọng, đâu phải là “chuộng văn suông, ham tiếng hão”. Trách nhiệm, nghĩa vụ của “kẻ sĩ chốn trường ốc lều tranh” phải như thế nào? Phải “tự trọng tấm thân” rèn đức rèn tài, phải “ra sức báo đáp’ ân đức minh quân thánh đế.

  Sau khi ca ngợi những tiến sĩ “đã đem văn học, chính sự ra tô điểm cho cảnh trị bình suốt mấy chục nãm, được quốc gia tin dùng”, Thân Nhân Trung đã nghiêm khắc chỉ trích “những kẻ vì nhận hối lộ mà hư hỏng, hoặc rơi vào hàng ngũ bọn gian ác”.

  Cuối bài văn, tác giả nói lên lợi ích to lớn, tác dụng to lớn của việc dựng bia tiến sĩ ở Vãn Miếu: “kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước”. Lí lẽ sắc sảo, lập luận chặt chẽ, đối ý đối lời mạch lạc, giọng văn trang trọng, càng đọc ta càng thấy ý nghĩa tốt đẹp của việc tổ tiên ông cha ta ngày xưa dựng bia đá đề danh tiến sĩ.

  Trong “Bình Ngô đại cáo” Nguyễn Trãi tự hào viết:

                                  “Như nước Đại Việt ta từ trước,

                                   Vốn xưng nền văn hiến từ lâu”.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )