Môn Ngữ Văn Lớp 10 Rọng bừa chưa nạ, khi mô cấy? Vưng, lạc, độ xanh…được mấy lô? Mùa ni nhà mự mần năng nấy? Nắng ri, phơi ló chắc mau khô Mọi người dịch

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 10 Rọng bừa chưa nạ, khi mô cấy?
Vưng, lạc, độ xanh…được mấy lô?
Mùa ni nhà mự mần năng nấy?
Nắng ri, phơi ló chắc mau khô
Mọi người dịch dùm mình bài này với thấy hay mà đọc không hiểu lắm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 7 tháng 2022-08-20T10:57:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T10:59:35+00:00

  Rọng bừa chưa nạ, khi mô cấy?

  Vưng, lạc, độ xanh…được mấy lô?

  Mùa ni nhà mự mần năng nấy?

  Nắng ri, phơi ló chắc mau khô

  ————————————

  Đây là tiếng Nghệ An .

  Dịch :

  Ruộng đã bừa chưa , khi nào cấy ?

  Vừng , lạc , đỗ xanh… được mấy ki lô gam ?

  Mùa này nhà mợ làm chăm đấy ?

  Nắng này , phơi lúa chắc nhanh khô .

  0
  2022-08-20T10:59:37+00:00

  ruộng đã bừa chưa, khi nào cấy lúa

  vừng, lạc, đỗ xanh…. được mấy kg

  mùa này nhà mợ làm thế nào đâý ?

  nắng thế này, phơi lúa chắc nhanh khô

  (mình nghĩ là v :>)

   
  Tiếng Nghệ choa ơi! Răng mi hay rứa thế!
  Nhờ có mi hình – mà choa góa thi nhân
  Choa buồn, choa vui, choa nhởi, choa mần…
  Nhưng nỏ có khi mô choa quên tình – Tiếng Nghệ! 

  đây nè

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )