Môn Ngữ Văn Lớp 11 Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà ? (Đây thôn Vĩ D

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 11 Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà ?
(Đây thôn Vĩ Dạ, Hàn Mặc Tử – Ngữ văn 11, tập hai,
NXB Giáo dục, 2007, tr.39)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào ?
Câu 2. Chỉ ra nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong dòng thơ:
Áo em trắng quá nhìn không ra
Câu 3.Hãy cho biết hiệu quả của phép điệp trong dòng thơ:
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Câu 4. Suy nghĩ của anh/chị về khát khao tình đời, tình người của tác giả được thể hiện trong
đoạn thơ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 1 năm 2022-03-22T00:40:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Ngữ Văn Lớp 11 Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà ? (Đây thôn Vĩ

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 11 Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà ?
(Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử)
1/ Chỉ ra nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu thơ : Áo em trắng quá nhìn không ra.
2/ Nêu biện pháp nghệ thuật trong khổ thơ.
3/ Câu thơ : Ai biết tình ai có đậm đà? có những cách hiểu nào? Ý nghĩa? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 1 năm 2022-02-26T09:54:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-02-26T09:56:41+00:00

    1. Nghĩa sự việc: áo em trắng; nhìn không ra màu áo trắng. Nghĩa tình thái: trắng quá

    2. Biện pháp nghệ thuật: điệp ngữ (khách đường xa); điệp từ (ai); câu hỏi tu từ

    3. Ai biết tình ai có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất: Ai thứ nhất là Hàn Mặc Tử là người ở thế giới trong này và ai thứ hai là người ở thế giới ngoài kia. Cách hiểu thứ hai là ngược lại so với cách hiểu thứ nhất. Ai đầu tiên là con người ở thế giới ngoài kia và ai thứ hai là Hàn Mặc Tử-con người ở thế giới trong này.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )