Môn Ngữ Văn Lớp 4 Gạch dưới CN 1 gạch và 2 gạch dưới VN và cho biết vị ngữ được tạo thành bởi các loại từ nào Ruộng rẫy là chiến trường ( vị ngữ tạo thàn

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 4 Gạch dưới CN 1 gạch và 2 gạch dưới VN và cho biết vị ngữ được tạo thành
bởi các loại từ nào
Ruộng rẫy là chiến trường ( vị ngữ tạo thành bởi … )
Bạn Tân rất hiền lành ( vị ngữ tạo thành bởi …)
Bóng bay lơ lửng ( vị ngữ tạo thành bởi …)
Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của nước ta ( vị ngữ tạo thành bởi …) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 5 ngày 2022-05-07T02:47:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T02:48:35+00:00

  $#min$

  Ruộng rẫy / là chiến trường.

    CN.                   VN

  ( vị ngữ tạo thành bởi DT )

  Bạn Tân / rất hiền lành.

    CN.            VN

  ( vị ngữ tạo thành bởi TT )

  Bóng bay / lơ lửng.

    CN.                VN

  ( vị ngữ tạo thành bởi TT )

  Kim Đồng và các bạn anh / là những đội viên

          CN.                                         VN

  đầu tiên của nước ta.

  ( vị ngữ tạo thành bởi cụm DT )

  0
  2022-05-07T02:48:43+00:00

  Ruộng rẫy (CN) là chiến trường (VN) (Vị ngữ tạo thành bởi danh từ)

  – Bạn Tân (CN) rất hiền lành (VN) (Vị ngữ tạo thành bởi cụm tính từ)

  – Bóng (CN) bay lơ lửng (VN) (Vị ngữ tạo thành bởi cụm động từ)

  – Kim Đồng và các bạn anh (CN) là những đội viên đầu tiên của nước ta (VN) (Vị ngữ tạo thành bởi cụm danh từ)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )