Môn Ngữ Văn Lớp 5 Bài 1: Phân biệt dấu phẩy với dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm bằng cách ghi các nội dung thích hợp vào chỗ chấm: Vị Trí trong câu

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 5 Bài 1: Phân biệt dấu phẩy với dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm bằng cách ghi các nội dung thích hợp vào chỗ chấm:
Vị Trí trong câu:
– Dấu phẩy:……………………
– Dấu chấm: ………………
– Dấu chấm phẩy:………………………
Tác dụng:
– Dấu phẩy:……………………
– Dấu chấm: ………………
– Dấu chấm phẩy:………………………
Thời gian ngừng giọng khi đọc:
– Dấu phẩy:……………………
– Dấu chấm: ………………
– Dấu chấm phẩy:………………………
Bài 2: Ghi vào chỗ trống cách hiểu của mình về nghĩa của từ: thức ( ngôi sao thức):
Thức :……………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 4 tháng 2022-01-06T19:42:59+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T19:44:28+00:00

  Bài 1 :

  Vị Trí trong câu:
  – Dấu phẩy: Thường ở sau trạng ngữ, vị ngữ của câu.
  – Dấu chấm: Ở cuối câu 
  – Dấu chấm phẩy:  Ở giữa các vế câu hoặc các bộ phận đối  lập với nhau

  Tác dụng:

  – Dấu phẩy: +, Ngăn cách thành phần phụ của câu với chủ ngữ và vị ngữ

                      +, Ngăn cách một từ ngữ với bộ phận chú thích của nó.

                      +, Ngăn cách các từ ngữ có cùng chức vụ trong câu. 

  – Dấu chấm: Dấu chấm đặt ở cuối câu báo hiệu câu đã kết thúc.

  – Dấu chấm phẩy:  Ngắt quãng câu hoặc dùng để liệt kê.

  Thời gian ngừng giọng khi đọc:

  – Dấu phẩy: Ngắt hơi ngắn (thời gian ngắt hơi bằng bằng nửa quãng nghỉ hơi sau dấu chấm)

  Dấu chấm: Phải hạ giọng và nghỉ hơi (nghỉ hơi một quãng bằng khoảng thời gian đọc một chữ).

  – Dấu chấm phẩy: Ngắt ở dấu chấm phẩy, ngắt quãng dài hơn so với dấu phẩy và ngắn hơn so với dấu chấm.

  Bài 2 :

  Nghĩa của từ thức : Buổi đêm không ngủ ( không bao giờ ngủ ) 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )