Môn Ngữ Văn Lớp 5 Bài “Cây chuối mẹ” Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời. Hôm nay, nó đã

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 5 Bài “Cây chuối mẹ”
Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời. Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ. Cổ cây chuối mẹ mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.
Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.
Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.
Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?
Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.
Phạm Đình Ân
Viết chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo têu cầu của bài tập.
Câu 1: Cây chuối con được tác giả tả như thế nào?
A. Mới ngày nào là cây chuối con với tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.
B. Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời.
C. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.
Câu 2: Đoạn văn: “Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.” cho ta biết đó là:
A. Cây chuối con
B. Cây chuối mẹ
C. Cây chuối trưởng thành
Câu 3: Chi tiết nào cho em biết cây chuối đã thành cây chuối mẹ?
Câu 4: Hoa chuối được tác giả tả như thế nào?
Câu 5: Cây chuối mẹ bảo vệ bầy con của mình ra sao?
A. Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía.
B. Nó để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?
C. Cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 6: Từ hình ảnh cây chuối mẹ, em liên tưởng đến ai?
Câu 7: Biện pháp so sánh được thể hiện qua:
A. 2 câu
B. 3 câu
C. 4 câu
D. 5 câu
Câu 8: Tác giả sử dụng giác quan nào để tả?
Câu 9: Em hãy cho biết câu: “Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?”
là câu hỏi hay câu cảm ? Vì sao?
Câu 10: Xác định chủ ngữ, vị ngữ và cặp quan hệ từ trong câu ghép sau:
Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.
Ai nhanh nhất mình cho CTLHN nha! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 3 ngày 2022-09-23T05:10:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T05:11:44+00:00

  Câu 1:

  B. Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời.

  Câu 2:

  C. Cây chuối trưởng thành

  Câu 3:

  -Chi tiết: Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ. 

  Câu 4:

  -Tác giả đã tả: Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.

  Câu 5:

  C. Cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.

  Câu 6:

  -Từ hình ảnh cây chuối mẹ em đã liên tưởng đền người mà nuôi dạy em khôn lớn nên người đó 

  là mẹ

  Câu 7:

  D. 3 câu

  giải thích ngoài đó là:-cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác

  -nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên.

  -Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát

  Câu 8:

  -Tác giả đã sử dung thị giác và thính giác để quan sát và nghe ngóng để tả được cây chuối mẹ.

  Câu 9:

  -Câu trên là câu hỏi vì trong đó có dấu ? 

  Câu 10:

  Cây mẹ:Chủ ngữ 1                     Cây con:Chủ ngữ 2         

  bận đơm hoa, kết quả : Vị ngữ 

  Thì: là quan hệ từ                    

  0
  2022-09-23T05:12:11+00:00

  Câu 1: Cây chuối con được tác giả tả như thế nào?

  A. Mới ngày nào là cây chuối con với tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.

  B. Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời.

  C. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

  * Giải thích: Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời.

  Câu 2: Đoạn văn: “Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.” cho ta biết đó là:

  A. Cây chuối con

  B. Cây chuối mẹ

  C. Cây chuối trưởng thành

  *Giải thích: Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ.

  Câu 3: Chi tiết nào cho em biết cây chuối đã thành cây chuối mẹ?

  * Giải thích:Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ.

  Câu 4: Hoa chuối được tác giả tả như thế nào?

  Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.

  Câu 5: Cây chuối mẹ bảo vệ bầy con của mình ra sao?

  A. Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía.

  B. Nó để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?

  C. Cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.

  D. Cả 3 ý trên.

  * Giải thích: Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó? Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.

  Câu 6: Từ hình ảnh cây chuối mẹ, em liên tưởng đến ai? 

  – Em liên tưởng đến người mẹ của mik,mẹ em luôn che chở,bảo vệ và cahwm sóc em nhưu cây chuối mẹ chăm sóc cây chuối con vậy.

  Câu 7: Biện pháp so sánh được thể hiện qua:

  A. 2 câu

  B. 3 câu ( tìm câu có từ như )

  C. 4 câu

  D. 5 câu

  Câu 8: Tác giả sử dụng giác quan nào để tả?

  – Giác quan: thị giác

  Câu 9: Em hãy cho biết câu: “Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?” là câu hỏi hay câu cảm ? Vì sao?

  – Câu trên là câu hỏi.

  – Vì cuối câu có dấu chấm hỏi và có từ để hỏi là : Lẽ nào

  Câu 10: Xác định chủ ngữ, vị ngữ và cặp quan hệ từ trong câu ghép sau: Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

  Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

  + Khi,thì ( QHT ) chữ thẳng

  + Cây mẹ , các cây con ( CN ) in đậm 

  + Bận đơm hoa,kết quả,cứ lớn nhanh hơn hớn ( VN ) gạch chân

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )