Môn Ngữ Văn Lớp 5 Cho câu”Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống”, hãy : a) Xác định danh từ, động từ, tính từ,

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 5 Cho câu”Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống”, hãy :
a) Xác định danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ.
b) Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy.
Giúp mình với
Nhanh lên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 6 phút 2022-07-21T11:22:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T11:24:05+00:00

  a)Danh từ : cái, cối, giấc mộng , gian nhà .

     Động từ : xuất hiện , ngồi .

     Tính từ : xinh xinh , chễm chệ , trống .

     Quan hệ từ : như, giữa .

  b. Từ đơn : cái , cối , như , giữa , một , trống .

      Từ ghép : giấc mộng , gian nhà .

      Từ láy : xinh xinh , chễm chệ .

  0
  2022-07-21T11:24:10+00:00

  a. Danh từ: cái, cối, giấc mộng, gian nhà.

      Động từ: xuất hiện, ngồi.

      Tính từ: xinh xinh, chễm chệ ( dáng ngồi oai vệ của người tự cao), trống.

      Quan hệ từ: như, giữa 

  b. Từ đơn : cái, cối, như, giữa, một, trống.

      Từ ghép: giấc mộng, gian nhà.

      Từ láy: xinh xinh, chễm chệ.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )