Môn Ngữ Văn Lớp 5 Em hãy đặt 1 câu ghép nói về trách nhiêm người công dân đối với đất nước và xác định chủ ngữ , vị ngữ trong câu Đặt 1 câu ghép có sử d

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 5 Em hãy đặt 1 câu ghép nói về trách nhiêm người công dân đối với đất nước và xác định chủ ngữ
, vị ngữ trong câu
Đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ nói về gia đình em. Và hãy cho biết cặp quan hệ từ đó biểu rhij mối quan hệ gì, xác định chủ ngữ
, vị ngữ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 4 phút 2023-01-01T12:16:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T12:18:01+00:00

  CÂU 1 :

  Câu :

  Mỗi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc , làm thế nào cho xứng đáng với Tổ tiên ,các Vua Hùng đã có công dựng nước

  Chủ ngữ 1 : Mỗi người dân

  Vị ngữ 1 : đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc , làm thế nào cho xứng đáng với Tổ tiên

  Chủ ngữ 2 : các Vua Hùng 

  Vị ngữ 2 : đã có công dựng nước


  CÂU 2 :

  Câu :

  Gia đình em có ba người : Bố em 44 tuổi , là một bác sĩ tốt bụng , mẹ em 37 tuổi là một luật sư nhân hậu và em 11 tuổi là học sinh lớp 6 trường THCS Đại Bản .

  Chủ ngữ 1 : Gia đình em  

  Vị ngữ 1 : có ba người

  Chủ ngữ 2 : Bố em

  Vị ngữ 2 : 44 tuổi , là một bác sĩ tốt bụng

  Chủ ngữ 3 : mẹ em

  Vị ngữ 3 : 37 tuổi là một luật sư nhân hậu

  Chủ ngữ 4 : em

  Vị ngữ 4 :  11 tuổi là học sinh lớp 6 trường THCS Đại Bản .

  Quan hệ từ :

  XIN HAY NHẤT AK

  0
  2023-01-01T12:18:29+00:00

  Đáp án:

  Công dân chúng ta cần có trách nhiệm nỗ lực phấn đấu , một công dân cần có

           CN                        VN                                                            CN                          VN

  được những việc làm tốt đẹp để có thể  xây dựng đất nước lớn mạnh.

  Nếu anh em trong gia đình không hòa thuận nhau thì gia đình đó không phải

                     CN                                   VN                                   CN                             VN

  là một gia đình hạnh phúc.   

                    

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )